Llawlyfr Hyfforddi Cynrychiolwyr Myfyrwyr Prifysgol Cymru - Canllaw i'r Hyfforddwyr

Wedi ei bostio ar 13 Mehefin 2012

Mae ymglymiad myfyrwyr yn datblygu’n barhaus o fewn addysg uwch wrth i brifysgolion gydnabod y dylanwad cadarnhaol y gall corff gweithredol o fyfyrwyr ei gael ar brofiad dysgu’r myfyrwyr. Er enghraifft mae’n ofynnol i sefydliadau addysg uwch yng Nghymru sefydlu Siarter Myfyrwyr yr haf hwn.

Mae Prifysgol Cymru yn ymroi i wella ei hymglymiad myfyrwyr, gan sicrhau bod myfyrwyr ‘wrth galon’ popeth y mae’n ei wneud. Mae’n cydnabod mai myfyrwyr yw’r arbenigwyr dysgu ac fel rhan o’r ymdrech i’w cynorthwyo i ffurfio eu haddysg, mae wedi datblygu ‘Llawlyfr Hyfforddi Cynrychiolwyr Myfyrwyr Prifysgol Cymru - Canllaw i’r Hyfforddwyr’ (y Canllaw) yn ddiweddar.

Datblygwyd y Canllaw i gynorthwyo a chodi ymglymiad myfyrwyr yn Sefydliadau Cyswllt/Achrededig y Brifysgol a’i Chanolfannau Cydweithredol. Mae’n adnodd ar gyfer cynorthwyo i hyfforddi cynrychiolwyr myfyrwyr; gan esbonio ‘yr hyn y disgwylir i’r hyfforddwr ei wneud’ ac ‘yr hyn y gall ddisgwyl gan gynrychiolwyr myfyrwyr.’ Mae’n cynnig amrywiaeth o sesiynau ac ymarferion hyfforddi posibl , yn seiliedig ar brofiadau cynrychiolwyr myfyrwyr o bob rhan o ddarpariaeth gyfredol y Brifysgol. Darperir deunyddiau hyfforddi i bob sesiwn, ynghyd ag amcanion dysgu yn rhan o’r Canllaw. Mae’r sesiynau’n trafod themâu allweddol sy’n cynnwys:

  • Strwythur Sefydliadol: Bydd myfyrwyr yn trafod ac yn ystyried seilwaith academaidd eu sefydliad, ac yn ystyried sut mae trefniadau adborth myfyrwyr yn ffurfio rhan o hyn.
  • Swyddogaeth y Cynrychiolydd Myfyrwyr: Bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i drafod diben Cynrychiolydd Myfyrwyr, gan ystyried sut mae Cynrychiolydd Myfyrwyr yn cyflawni ei gyfrifoldebau’n effeithiol ac effeithlon.
  • Hawliau a Chyfrifoldebau: Bydd Myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i drafod ac ystyried hawliau a chyfrifoldebau Cynrychiolydd Myfyrwyr
  • Eich Cwrs: Bydd myfyrwyr yn adfyfyrio ar eu profiad dysgu, gan ystyried sut y gallai hyn effeithio ar y broses adborth yn eu sefydliad. Bydd myfyrwyr hefyd yn ystyried sut gall y broses adborth gynorthwyo i ddatblygu eu cwrs astudio.

Caiff y Canllaw ei gyflwyno drwy sesiwn academaidd 2012/13, gyda’r Tîm Ymglymiad Myfyrwyr ar gael i gynnal gweithdai ymarferol i staff mewn sefydliadau unigol. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am y canllaw hwn neu os hoffech ein help gydag unrhyw ddigwyddiadau hyfforddi yn eich sefydliad, cysylltwch naill ai â Ben Gray (b.gray@cymru.ac.uk) neu Rhys Parry (r.parry@cymru.ac.uk) yn Nhîm Ymglymiad Myfyrwyr y Brifysgol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau