Systematic reviewing for Nursing, Therapy & Allied health - Qualitative Evidence Synthesis (SyNTAQuES)

Wedi ei bostio ar 20 Tachwedd 2012

Bydd tîm Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr Academi Addysg Uwch yn rhedeg gweithdy ar Systematic reviewing for Nursing, Therapy & Allied health- Qualitative Evidence Synthesis (SyNTAQuES) ar 9 Ionawr 2013, yng Nghanolfan Dylan Thomas Prifysgol Cymru, Abertawe.

Mae’r gweithdy hwn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer anghenion a diddordebau pobl sy’n gweithio yn y Proffesiynau Nyrsio ac Iechyd Cysylltiedig.

Ceir rhagor o fanylion yma - http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2013/HS_SCHaRR_Swansea

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori