Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil

RSC Delegates

Cynhaliwyd yr ail Gynhadledd Myfyrwyr Ymchwil ym mis Mai yng Ngwesty’r Parc yng Nghaerdydd. Roedd y gynhadledd yn gyfle i Fyfyrwyr Ymchwil ddod at ei gilydd a rhannu ymarfer gorau. Roedd agenda cynhadledd eleni wedi’i deilwra i ymateb i adborth ar ddigwyddiad y llynedd ac awgrymiadau oddi wrth gymuned myfyrwyr ymchwil y Brifysgol.

Yn dilyn croeso cynnes gan yr Athro Linden Peach, gwahoddwyd cynrychiolwyr i rannu gwybodaeth am eu diddordebau ymchwil.

RSC Group Discussion

Cynigiwyd sesiynau a gweithdai ar sgiliau allweddol ac adnoddau i fyfyrwyr ymchwil. Er enghraifft, rhoddodd dau gyhoeddwr o Emerald ddarlith ar gyhoeddi ymchwil, gan gynnig mis o danysgrifiad am ddim i’r cynrychiolwyr i’w cylchgronau.

Rhoddodd cynrychiolydd o IBM awgrymiadau ar ddefnyddio meddalwedd dadansoddi data trwyddedig SPSS ac roedd cydweithwyr o VITAE yno i drafod cyfleoedd datblygiad proffesiynol a gyrfa i ymchwilwyr doethurol a staff ymchwil mewn Addysg Uwch.

Drwy gydol y gynhadledd arddangoswyd posteri ymchwil gan gynrychiolwyr fel rhan o gystadleuaeth poster y gynhadledd. Enillwyd y wobr gyntaf, gyriant caled allanol a £200 tuag at weithgareddau ymchwil o’i ddewis ei hun, gan Mr Paul Gray o Brifysgol Fetropolitan Abertawe.

Cafwyd adborth cadarnhaol iawn i’r digwyddiad, ac ers hynny mae myfyrwyr wedi ebostio i ddweud eu bod wedi’u calonogi a’u hysbrydoli i barhau â’u taith ymchwil, sydd yn draddodiadol yn gallu bod yn ddigon unig. Y gobaith yw bod y digwyddiad hwn wedi helpu ein myfyrwyr i atgyfnerthu eu diddordebau ymchwil a ffurfio cymunedau newydd i’w cefnogi.

Harriet Brewster, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr.
Trefnydd y digwyddiad

 

In: Newyddion a Digwyddiadau