Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Gwanwyn 2014

Wedi ei bostio ar 13 Ionawr 2014

Rhwng 19 a 23 Mai, bydd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) yn cynnal eu hail Raglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol i staff o sefydliadau addysg uwch y tu hwnt i’r DU yn Llundain.

Denodd y digwyddiad cyntaf o’i fath ym mis Hydref 2013 17 o gynrychiolwyr o 12 o wledydd, ac roedd y rhaglen yn cynnig cyfle i gynrychiolwyr ddysgu oddi wrth ei gilydd a chan arbenigwyr mewn meysydd fel:

  • trefniadau cydweithredol
  • hunanwerthuso
  • adolygu cymheiriaid
  • ysgrifennu adroddiadau
  • profiad y myfyriwr
  • strategaeth gwella ansawdd

Cynhelir y gynhadledd yn swyddfeydd yr ASA yng nghanol Llundain, ger Palas Buckingham, a bydd gan gynrychiolwyr bedair blynedd o brofiad rheoli o leiaf, yn ddelfrydol o fewn addysg uwch, gan weithio mewn swydd rheoli neu arwain gyda chyfrifoldeb am wella ansawdd, neu’n edrych am gyfle i ddatlbygu eu gwybodaeth am ymarfer gwella ansawdd yn y sector addysg uwch.

Caiff manylion rhaglen Mai 2014 eu cyhoeddi’n fuan ac am ragor o wybodaeth a sut i ymgeisio am le a’r ffioedd, ewch i wefan yr ASA- www.qaa.ac.uk/Newsroom/Events/Pages/iqap2.aspx

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori