Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Gwanwyn 2014

Wedi ei bostio ar 17 Chwefror 2014

Rhwng 19 a 23 Mai, bydd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA) yn cynnal ei hail Raglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol i staff sefydliadau addysg uwch y tu hwnt i’r DU yn Llundain

Cyflenwir y rhaglen yn y DU yn swyddfeydd yr ASA yn Llundain, ger Palas Buckingham, ac mae rhaglen ddrafft y digwyddiad bellach ar gael.

Fel rhan o’r rhaglen bydd yr ASA yn darparu:

  • cyflwyniadau ansawdd uchel gan arweinwyr ac arbenigwyr ym maes gwella ansawdd addysg uwch y DU
  • deunyddiau astudio cynhwysfawr
  • ymweliadau â sefydliadau, cyrff dyfarnu neu gyrff eraill i gynrychiolwyr gael dysgu mwy am ansawdd addysg uwch yn ymarferol
  • gwybodaeth briffio cyn ymadael
  • digwyddiad rhwydweithio gan gynnwys partneriaid cydweithredol y DU
  • cinio a lluniaeth dros bum diwrnod y rhaglen
  • cymorth i ddod o hyd i lety

I ymgeisio, dylai cynrychiolwyr anfon CV i iqap2@qaa.ac.uk - bydd yr ASA yn ymateb o fewn dau ddiwrnod gwaith a chaiff ymgeiswyr llwyddiannus gynnig lle a dolen at y wefan cofrestr a thalu.

Ceir telerau ac amodau a gwybodaeth bellach ar wefan yr ASA

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori