Cyfres Seminarau yr AAU: Rhyngwladoli

Wedi ei bostio ar 1 Chwefror 2013

Mae’r Academi Addysg Uwch yn rhedeg cyfres o seminarau ym maes thematig Rhyngwladoli a fydd yn rhannu dysg sefydliadau ar y materion pwysig hyn mewn addysg uwch. Bydd pob seminar yn cael ei gynnal a’i ddarparu gan sefydliad AU a bydd yn canolbwyntio ar agweddau dysgu ac addysgu’r themâu.

Ceir manylion am yr holl ddigwyddiadau, gan gynnwys sut i gofrestru ar y dudalen cyfres gweithdai a seminarau.

Ceir manylion am y seminarau Rhyngwladoli nesaf drwy ddilyn y dolenni canlynol: Ceir manylion am y seminarau Rhyngwladoli nesaf drwy ddilyn y dolenni canlynol:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am ein cyfres gweithdai a seminarau, cysylltwch â ni drwy ebostio thematic.seminar@heacademy.ac.uk neu gysylltu â switsfwrdd yr Academi: 01904 717500 a holi am y tîm cyfres gweithdai a seminarau Thematig

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori