Llongyfarchiadau i'n Graddedigion

Wedi ei bostio ar 17 Mai 2012
Graduation

Ar y 3ydd a’r 4ydd o Fai, ymunoddd dros 2,000 o raddedigion a’u gwesteion â Phrifysgol Cymru i ddathlu cwblhau eu  hastudiaethau’n llwyddiannus.

Dros ddau ddiwrnod daeth ysgolheigion o bedwar ban byd ynghyd yn adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd i ymuno yn y dathliadau graddio oedd yn cael eu cynnal gan y Brifysgol.

Cafodd yr holl fyfyrwyr graddedig eu cyfarch gan yr Is-Ganghellor yr Athro Medwin Hughes, ynghyd â Chadeirydd Cyngor y Brifysgol a swyddogion hŷn a staff academaidd eraill.

Teithiodd y graddedigion o amrywiaeth eang o wledydd i fod yn bresennol; yn wir, mae natur amlddiwylliannol y dathliad eu hun yn destament i gysylltiadau rhyngwladol cryf y Brifysgol

Ers ei gynnal am y tro cyntaf ym 1998, mae’r digwyddiad blynyddol lliwgar hwn wedi parhau i dyfu wrth i raddedigion a’u teuluoedd a’u ffrindiau o bob cwr o’r byd ddod at ei gilydd.

Roedd y seremonïau hefyd yn cael eu ffrydio’n fyw ar wefan y Brifysgol gan alluogi cyfeillion a theulu nad oeddent yn gallu teithio i Gaerdydd i weld eu hanwyliaid yn croesi’r llwyfan yn eu capiau a’u gynau.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori