Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

GPC mis Hydref 2021 newyddion

Disgrifiad
GPC mis Hydref 2021 newyddion
Dyddiad:
7th Hydref 2021

Cynhadledd Nexus Cymru 2019

Disgrifiad
The Wales Nexus Conference is the annual learning and teaching conference hosted by the University of Wales Trinity Saint David and University of Wales and is due to take place on July 10 and 11, 2019 at the Dylan Thomas Centre in Swansea.
Dyddiad:
17th Mehefin 2019

Cynhadledd Tridiau NEXUS 2017 lwyddiannus wedi'i chynnal

Disgrifiad
Taflu golau ar y berthynas agos rhwng ymchwil ac addysgu mewn Addysg Uwch
Dyddiad:
10th Mai 2017

Cynhadledd NEXUS Cymru 2016

Disgrifiad
Cynnig llwyfan i ddatblygu'r cysylltiadau rhwng ymchwil, ymarfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch
Dyddiad:
2nd Mawrth 2016

Datblygu Dylunio Bywyd er cyfoethogi profiad y myfyriwr

Disgrifiad
PC i fod yn rhan o 'Pontio, Cadw Myfyrwyr a Chyrhaeddiad (Cymru) – Rhaglen Gwella Strategol' yr Academi Addysg Uwch
Dyddiad:
15th Chwefror 2016

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Rhyngwladol yr ASA 2016

Disgrifiad
ASA yn cyhoeddi cwrs pum diwrnod dwys i Reolwyr Ansawdd o Sefydliadau y tu hwnt i'r DU
Dyddiad:
21st Rhagfyr 2015

Gweithdy Addysg Uwch yng Nghymru - 2 Gorffennaf 2015

Disgrifiad
Bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau ar y diwrnod yn cynnig rhywbeth fydd o ddiddordeb ac o bwys i bawb sy'n addysgu myfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt gyda'u dysgu.
Dyddiad:
8th Mehefin 2015

'Google Classroom' - Amgylchedd dysgu rhithiol newydd

Disgrifiad
Mae'r Brifysgol yn darparu Google Classroom am ddim i Ganolfannau Cydweithredol ei ddefnyddio fel rhan o danysgrifiad y Brifysgol i'r gwasanaeth Google for Education
Dyddiad:
20th Ebrill 2015

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Haf 2015

Disgrifiad
ASA yn cyhoeddi cwrs pum diwrnod dwys i Reolwyr Ansawdd o Sefydliadau y tu hwnt i'r DU
Dyddiad:
28th Ionawr 2015

Cymrodoriaethau Noddedig yr ACU

Disgrifiad
Cymrodoriaethau i alluogi prifysgolion y Gymanwlad i ddatblygu eu hadnoddau dynol drwy gyfnewid pobl, gwybodaeth, sgiliau a thechnolegau.
Dyddiad:
25th Ebrill 2014
Arddangos 1 I 10 O 41
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

 

In: Newyddion a Digwyddiadau