Newyddion Ansawdd

Dyma ffrwd newydd y Brifysgol ar faterion ansawdd a’i diben yw hysbysu a diweddaru ein rhanddeiliaid am yr amrywiol weithgareddau yr ymgymerir â hwy o fewn y Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a wnawn.

O fis Mehefin 2012, daeth Newyddion Ansawdd yn gyhoeddiad ar y we. I weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, ewch i’n harchif cyhoeddiadau arlein.

Cynhadledd Tridiau NEXUS 2017 lwyddiannus wedi'i chynnal

Disgrifiad
Taflu golau ar y berthynas agos rhwng ymchwil ac addysgu mewn Addysg Uwch
Dyddiad:
10th Mai 2017

Cynhadledd NEXUS Cymru 2016

Disgrifiad
Cynnig llwyfan i ddatblygu'r cysylltiadau rhwng ymchwil, ymarfer proffesiynol ac addysgu mewn Addysg Uwch
Dyddiad:
2nd Mawrth 2016

Datblygu Dylunio Bywyd er cyfoethogi profiad y myfyriwr

Disgrifiad
PC i fod yn rhan o 'Pontio, Cadw Myfyrwyr a Chyrhaeddiad (Cymru) – Rhaglen Gwella Strategol' yr Academi Addysg Uwch
Dyddiad:
15th Chwefror 2016

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Rhyngwladol yr ASA 2016

Disgrifiad
ASA yn cyhoeddi cwrs pum diwrnod dwys i Reolwyr Ansawdd o Sefydliadau y tu hwnt i'r DU
Dyddiad:
21st Rhagfyr 2015

Gweithdy Addysg Uwch yng Nghymru - 2 Gorffennaf 2015

Disgrifiad
Bydd yr amrywiaeth o ddigwyddiadau ar y diwrnod yn cynnig rhywbeth fydd o ddiddordeb ac o bwys i bawb sy'n addysgu myfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt gyda'u dysgu.
Dyddiad:
8th Mehefin 2015

'Google Classroom' - Amgylchedd dysgu rhithiol newydd

Disgrifiad
Mae'r Brifysgol yn darparu Google Classroom am ddim i Ganolfannau Cydweithredol ei ddefnyddio fel rhan o danysgrifiad y Brifysgol i'r gwasanaeth Google for Education
Dyddiad:
20th Ebrill 2015

Rhaglen Sicrhau Ansawdd Ryngwladol (IQAP) - Haf 2015

Disgrifiad
ASA yn cyhoeddi cwrs pum diwrnod dwys i Reolwyr Ansawdd o Sefydliadau y tu hwnt i'r DU
Dyddiad:
28th Ionawr 2015

Dyrchafu Athro PC yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch

Disgrifiad
Mae'r Athro Simon Haslett wedi derbyn y lefel uchaf o ddyfarniad gan yr Academi i gydnabod ei statws proffesiynol rhagorol
Dyddiad:
4th Tachwedd 2014

Cymrodoriaethau Noddedig yr ACU

Disgrifiad
Cymrodoriaethau i alluogi prifysgolion y Gymanwlad i ddatblygu eu hadnoddau dynol drwy gyfnewid pobl, gwybodaeth, sgiliau a thechnolegau.
Dyddiad:
25th Ebrill 2014

Ymgysylltu gyda Myfyrwyr yng Nghanolfannau Cydweithredol PC

Disgrifiad
Arolwg peilot i brofi ymwybyddiaeth o benodau B4 a B5 yng nghodau Ansawdd Addysg Uwch y DU yr ASA
Dyddiad:
13th Mawrth 2014
Arddangos 1 I 10 O 40
Blaenorol 1 2 3 4 Nesaf