Writers of Wales: Dylan Thomas

Wedi ei bostio ar 24 Ebrill 2014
Writers of Wales: Dylan Thomas

I gyd-fynd â dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae Gwasg Prifysgol Cymru yn falch o gyhoeddi argraffiad newydd o’r gyfrol ar y bardd a’r awdur yn y gyfres Writers of Wales.

Mae’r astudiaeth feirniadol o waith yr Athro Walford Davies, a gyhoeddir y mis hwn, yn cwmpasu ystod gyfan gwaith Dylan Thomas – yn farddoniaeth a rhyddiaith – ac yn gwerthuso’r gwaith hwnnw mewn cyfrol dreiddgar a deniadol.

Mae’r Athro Walford Davies, sy’n awdurdod blaenllaw ar y bardd, yn awdur ar Dylan Thomas (Gwasg y Brifysgol Agored), yn gyd-olygydd gyda Ralph Maud ar yr argraffiadau pwysig o Collected Poems 1934–1953 ac Under Milk Wood (Dent), yn ogystal â bod yn olygydd ar Selected Poems ac Under Milk Wood i Penguin.

Mae’r cyhoeddiad presennol yn ystyried y berthynas gilyddol rhwng Dylan Thomas a’i gefndir cenedlaethol-ddiwylliannol trwy ddiffinio’n fanwl ‘Gymreictod’ ei gymeriad barddol a’i agweddau beirniadol – fel dyn ac fel bardd. Mae’n ymateb i’r cwestiynau am ei gefndir mebyd, diwylliannol, cenedlaethol a rhyngwladol a sut, o ystyried ei fywyd byr, y datblygodd mor gyflym i fod yn ffigur pwysig ar lwyfan y byd. Gyda hyn oll, ystyrir union bwysigrwydd ei ryddiaith a’i farddoniaeth.

Mae’r astudiaeth hefyd yn amlygu gwybodaeth eang Dylan Thomas am draddodiad hir ac amrywiol barddoniaeth Saesneg, ac yn pwyso a mesur ei effaith arno. Yn y cyswllt yma, mae’n olrhain perthynas Thomas â Swrealaeth, gan gymharu ei waith â gwaith beirdd eraill yn y 1930au a 1940au, gan ddangos sut mae pŵer ei gerddi yn goroesi ei farwolaeth gynnar ym 1953, yn negawd beirdd y ‘Movement’ a thu hwnt.

Gyda dadansoddiad testunol manwl o’r gweithiau a ddyfynnir, mae Walford Davies yn edrych o’r newydd ar y gydnabyddiaeth sy’n ddyledus i’r dyn a ysgrifennodd y farddoniaeth a’r rhyddiaith, gan hwyluso’r ymdrech ar ein rhan wrth wahanu cyflawniad cynhenid y gwaith oddi wrth y canfyddiadau ‘chwedlonol’ a osodir arno.

Dylan Thomas gan Walford Davies (Gwasg Prifysgol Cymru, Ebrill 2014)
Cyfres: Writers of Wales
£16.99 • HB • 9781783160587 • 216x138 mm • 208pp
Delweddau du a gwyn

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori