Cymru a'r Croesgadau

Wedi ei bostio ar 10 Tachwedd 2011
walesandthecrusades

Wales and the Crusades

Pa ran chwaraeodd Cymru yn y Croesgadau a pha ran chwaraeodd milwyr Cymru yn yr ymgyrch i rwystro ymlediad Islamaidd i Jerwsalem? Sut wnaeth y ffaith i Gymru gymryd rhan yn y Croesgadau helpu i sicrhau rheolaeth Lloegr dros Gymru?

Mae Wales and the Crusades gan Kathryn Hurlock yn deitl newydd, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru, sy’n edrych ar effaith y Croesgadau ar Gymru’r Oesoedd Canol a’r grymoedd a’r rhesymau oedd yn gyfrifol am ei rhan yn yr ymgyrch drychinebus.

Mae Hurlock hefyd yn ystyried pam y cytunodd arglwyddi Cymru a’u byddinoedd i gymryd rhan yn y Croesgadau, i gefnogi gorchmynion milwrol, ac i ysgrifennu am ddigwyddiadau yn y Tir Sanctaidd, er gwaetha’r ffaith bod Cymru ar y pryd yn cael ei hystyried yn danddatblygedig yn grefyddol a diwylliannol o’i chymharu â gweddill Prydain ac Ewrop.

Trwy edrych ar batrymau cysylltiad Cymru gyda’r Croesgadau, dengys y llyfr sut y bu i ryfela mewnol ddylanwadu ar awydd a pharodrwydd y wlad i ymuno â’r groesgad, ac effaith absenoldebau ar eiddo’r tirfeddianwyr hynny o Gymru a aethant.

Mae’r llyfr yn astudiaeth unigryw ac adfywiol o faes o hanes Cymru sydd heb ei archwilio hyd yn hyn; cyfnod a welodd cyfres o ddigwyddiadau mewn gwlad oedd filoedd o filltiroedd y tu hwnt i ffiniau Cymru’n arwain yn y pen draw at ei gorchfygiad ym 1282.

Mae Dr Kathryn Hurlock yn Ddarlithydd mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion ac yn Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd.

/Gorffen

9780708324271 Wales and the Crusades gan Kathryn Hurlock CM £24.99 – Gwasg Prifysgol Cymru

Nodiadau i Olygyddion:

Am ragor o wybodaeth ar Wasg Prifysgol Cymru ewch i: www.uwp.co.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 02920 376991
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori