O Gymru i Israel a Phalestina

Wedi ei bostio ar 6 Ionawr 2012
whosepeople

Whose people? Wales, Israel, Palestine (£24.99) - gan Jasmine Donahaye

Hyd yma, cafodd Cymru ei hesgeuluso bron yn llwyr ym maes astudiaethau Iddewig ym Mhrydain.

Y mis hwn cyhoeddwyd cyfrol newydd gan Wasg Prifysgol Cymru - Whose people? Wales, Israel, Palestine (£24.99) - gan Jasmine Donahaye a fydd yn llenwi’r bwlch ymchwil hwn, wrth iddi edrych ar hanes hir diddordeb y Cymreig ym Mhalestina ac Israel.

Mae hanes hir o gynllwynio gan Gymru ym Mhalestina ac Israel, ynghyd â diddordeb byw mewn Iddewon a Seioniaeth.

Y monograff hwn yw’r cyntaf i ymchwilio i’r pwnc, gan holi cwestiynau treiddgar am y berthynas a fu gan Gymru â sefyllfa Israel-Palestina.

Gan edrych ar ysgrifennu gan genhadon, delweddau ffuglennol o Iddewon, a’r defnydd gwleidyddol o Balestina ac Israel, mae’n herio’r farn arferol am oddefgarwch a rhyddfrydiaeth y Cymry, gan ddisgrifio perthynas gymhleth ac unigryw.

Mae Whose People? Wales, Israel, Palestine yn gyfraniad pwysig i astudiaethau Iddewig rhyngwladol, astudiaethau am ymglymiad trefedigaethol Prydain ym Mhalestina, a hanes llenyddol a diwylliannol Cymreig ac Iddewig.

Mae gan Jasmine Donahaye radd BA o UC Berkeley a PhD o Brifysgol Abertawe.

Mae wedi cyhoeddi beirniadaeth lenyddol a diwylliannol, gwaith anffuglennol creadigol a barddoniaeth yn y DU ac UDA. Mae ei chyfrolau’n cynnwys Self-Portrait as Ruth (2009) a Misappropriations (2006).

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru neu i archebu, ewch i www.gpc.co.uk
 
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 02920 376991

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau