Cymru'n Dweud Ie

Wedi ei bostio ar 29 Chwefror 2012
walessaysyes

Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum gan Richard Wyn Jones & Roger Scully

Hoffai Gwasg Prifysgol Cymru wahodd aelodau o’r cyhoedd a’r wasg sydd â diddordeb i lansiad yr hanes awdurdodol cyntaf o Refferendwm 2011 gan ddau o ddadansoddwyr gwleidyddol mwyaf blaenllaw Cymru, Richard Wyn Jones a Roger Scully.

Bydd Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum yn cael ei lansio yn Adeilad Pierhead Bae Caerdydd am 4.45 ar 1 Mawrth, gyda derbyniad â diodydd cyn y digwyddiad am 4.15.

Cadeirydd y lansiad fydd yr Athro David Boucher o Brifysgol Caerdydd ac ymysg y siaradwyr bydd: Roger Lewis, Cadeirydd yr Ymgyrch Ie; yr Athro Richard Wyn Jones (awdur), Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru; a’r Athro Roger Scully (awdur), Cyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.

Yn tynnu ar ymchwil hanesyddol helaeth, mae’r llyfr yn egluro cefndir y refferendwm, pam y cafodd ei gynnal, a’r hyn oedd yn y fantol.

Mae’r llyfr hefyd yn egluro sut y daeth yr ymgyrchoedd Ie a Na i’r amlwg, ac i ba raddau yr oeddent yn llwyddiannus.

Yn defnyddio cofnod manwl o’r canlyniadau, a dadansoddiad o dystiolaeth arolwg o bleidleiswyr Cymru, mae’r llyfr yn egluro pam y pleidleisiodd Cymru Ie ym Mawrth 2011.

Yn olaf, mae’n ystyried yr hyn y gall y canlyniad ei olygu i ddyfodol Cymru a’r DU.

RSVP at Rebecca Rumbul: rumbulra@cardiff.ac.uk   

/GORFFEN

(£19.99) - CM - 9780708324851 - 216x138mm - 256pp Wales Says Yes: Devolution and the 2011 Welsh Referendum gan Richard Wyn Jones & Roger Scully

Nodiadau i Olygyddion:

Am ragor o wybodaeth ar Wasg Prifysgol Cymru ewch i: www.uwp.co.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk 02920 376991

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori