Gwasg Prifysgol Cymru'n taro ddwywaith gyda dau enwebiad am wobr llyfrau rhyngwladol

Wedi ei bostio ar 10 Awst 2011
Enwebwyd dwy gyfrol a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru ar gyfer Gwobr Allan Lloyd Smith – gwobr ryngwladol sy’n cydnabod y llyfr gorau a gyhoeddwyd ar y Gothig, 2009-2011.

Gosodwyd American Gothic, gan Charles L. Crow a The Gothic and Catholicism: Religion, Cultural Exchange and the Popular Novel, 1785-1829, gan Maria Purves ar y rhestr fer gan y Gymdeithas Gothig Ryngwladol (IGA) ar gyfer y wobr nodedig hon.

Casgliad yw’r gyfrol gyntaf, American Gothic, sy’n tynnu gweithiau Gothig gan nifer o awduron at ei gilydd ac sy’n amlygu nifer o bryderon dyfnaf America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg gan eu gosod mewn dialog. Mae’r casgliad yn cynnwys straeon byr, nofeligau, a cherddi gan rai o awduron enwocaf America; awduron Affricanaidd-Americanaidd megis Charles Chesnutt sy’n rhagweld yn wych ras ffuglen Gothig ein hoes.

Yr ail enwebiad, The Gothic and Catholicism, yw’r dadansoddiad sylweddol cyntaf sy’n cynnig prawf cynhwysfawr fod angen adolygu’r syniad cyffredin beirniadol mewn ysgolheictod Gothig y dylid gweld gwreiddiau’r nofel Gothig o fewn gwrth-Gatholigiaeth boblogaidd ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Er bod ysgolheictod wedi dadlau bod y motiffau Catholig a geir mewn nofelau Gothig (e.e. mynachod, lleianod, abatai, cyffesgelloedd) yn arwyddo rhagfarn gwrth-Gatholig, dadl astudiaeth Purves yw mewn gwirionedd nad oedd y Gothig yn wrth-Gatholig nag yn wrth-Eglwysig - sy’n wahanol iawn i’r meddylfryd traddodiadol.

Caiff enillydd y wobr, a ddyfernir gan banel o gyn Lywyddion yr IGA, ei gyhoeddi yng nghynhadledd yr IGA yn Heidelberg ym mis Awst 2011. Dyma’r tro cyntaf i Wobr Allan Lloyd gael ei dyfarnu. Fe’i henwyd er cof am Lywydd cyntaf yr IGA a fu farw yn 2010.


/Diwedd

Nodiadau i olygyddion:
 
I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru ewch i: www.uwp.co.uk
 
I gael gwybodaeth am y wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg