Llyfr Gwasg Prifysgol Cymru ar Restr Fer Gwobr Lenyddol o Bwys

Wedi ei bostio ar 28 Mawrth 2011
shadowpulpit

‘In Shadow Of The Pulpit’ gan Yr Athro M. Wynn Thomas

Mae’r Athro M. Wynn Thomas ar restr fer un o brif wobrau llenyddol Cymru, diolch i’w astudiaeth o’r berthynas rhwng y capel a llenyddiaeth yng Nghymru, ‘In Shadow Of The Pulpit’, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru.

Bydd ef, ynghyd â thri awdur arall, yn cystadlu am Wobr Roland Mathias am ysgrifennu o Gymru yn Saesneg, gwerth £3,000, a ddyfernir ar 8 Ebrill.
Yr Athro Thomas yw Athro Saesneg Emyr Humphreys Prifysgol Abertawe. Mae’n Gymrawd o’r Academi Brydeinig ac mae wedi cyhoeddi ugain o lyfrau ar Farddoniaeth Americanaidd a dau ar lenyddiaeth Cymru.

Yn ‘In the Shadow of the Pulpit’ cyflwynir diwylliant y capel inni’n syml, gan ddangos cymaint dylanwad a fu ar y Gymru gyfoes. Yn arbennig, mae’n dangos sut y daeth obsesiwn awduron Cymreig gyda chapeli, o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen, i lywio eu nofelau, eu dramâu a’u cerddi; mae hefyd yn datgelu sut y newidiodd eu hagwedd tuag atynt, o gydymdeimlad i elyniaeth i gystadleuaeth agored.

Cyhoeddir enillydd Gwobr Rolant Mathias 2011 ddydd Gwener 8 Ebrill yn Aberhonddu mewn seremoni a gefnogir gan BBC Cymru Wales, gyda Nicola Heywood Thomas, cyflwynydd Arts Show Radio Wales, wrth y llyw. Gwahoddir pob un o’r awduron ar y rhestr fer i siarad am eu gwaith.

Sefydlwyd y wobr i anrhydeddu’r bardd a’r llenor, Roland Mathias, a fu farw yn 2007, ac a chwaraeodd ran bwysig yn sefydlu ysgrifennu o Gymru yn yr iaith Saesneg yn genre llenyddol cydnabyddiedig. Y tri enillydd blaenorol yw’r beirdd Christine Evans a Dannie Abse, a Jane Aaron am waith ar hanes llenyddiaeth.

Mae’r beirniaid yn cynnwys y nofelydd a’r bardd Chris Meredith; yr hanesydd llenyddol Moira Dearnley; yr awdur Catherine Merriman; yr awdur a’r beirniad, Daniel Williams, a’r cyn newydiadurwr teledu, Glyn Mathias.

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru, ewch at: www.uwp.co.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.ukSylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori