Barn o'r Brifysgol - Helgard Krause, Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 18 Medi 2014
Books-Press

Gwelwyd newidiadau dramatig yn y byd cyhoeddi dros y blynyddoedd diwethaf, yn sgil y chwyldro digidol. Llyfrau oedd un o’r nwyddau traul mwyaf llwyddiannus i’w gwerthu ar-lein, gan arwain at ddyfodiad y gwerthwr ar-lein hollbresennol hwnnw, Amazon. Daeth dulliau argraffu digidol â manteision a heriau yn eu tro i gyhoeddwyr traddodiadol, gan ganiatáu ar gyfer rhediad print llai o faint i lyfrau arbenigol ac ar yr un pryd, arwain at ffenomen gwbl newydd, sef hunan-gyhoeddi. Yna daeth y darllenwyr digidol cyntaf fel Kindle, Nook, Mobi ac eraill sydd wedi newid arferion darllen llawer o bobl; canlyniad hyn yw bod nofelau bellach yn gwerthu llawn cymaint, os nad mwy o gopïau digidol na phapur.

Bu’n rhaid i Wasg Prifysgol Cymru, un o Weisg Prifysgol hynaf y DU sydd yn ei 92ain flwyddyn, gofleidio’r holl newidiadau hyn a dylid ychwanegu bod y mwyafrif ohonynt wedi creu mwy o gyfleoedd nag o wir fygythiadau. A dim yn fwy na’r gallu i farchnata a gwerthu llyfrau ar-lein, yn gyntaf drwy werthwyr ar-lein, a bellach drwy ei gwefan ei hun.

Diolch i grant gan Brifysgol Cymru, roedd modd i’r Wasg adeiladu gwefan newydd sbon y llynedd (www.uwp.co.uk). Ar ôl wyth mis o waith dwys cafodd ei lansio ym mis Ionawr 2014, gyda swyddogaeth e-fasnach yn cael ei ychwanegu’r haf hwn. Pan drafodwyd y prosiect yn gyntaf, roedd aelodau o staff a bwrdd y Wasg yn unfrydol eu barn y dylai’r Wasg gael gwefan gwbl ddwyieithog i adlewyrchu ei safle nid yn unig fel cyhoeddwr academaidd mwyaf Cymru, ond yr unig Wasg sydd â chynnyrch academaidd sylweddol yn y Gymraeg.

Wrth gwrs mae’r Wasg hefyd wastad wedi cyhoeddi cyfrolau anffuglennol poblogaidd, yn enwedig ar hanes a diwylliant Cymru, a’r her oedd creu gwefan a fyddai’n ennyn diddordeb nifer o wahanol gynulleidfaoedd, a fyddai’n gweithio’n rhwydd ar draws dwy iaith, a fyddai’n symudol, yn ddeniadol, yn gyfoethog ei chynnwys, yn cynnig ffyrdd newydd i farchnata llyfrau, yn hawdd i’r staff ei defnyddio … mae’r rhestr yn parhau. Ymroddiad ac ymdrechion diflino staff y Wasg sydd wedi sicrhau y cafodd yr holl elfennnau uchod (a mwy) eu gwireddu.

Erbyn hyn mae’r wasg yn cyhoeddi blogiau rheolaidd ar bynciau’n ymwneud â’r diwydiant, digwyddiadau academaidd a phynciau eraill, ac roedd yn ffodus fod yr Arglwydd K O Morgan, y bydd ei gyfrol From Revolution to Devolution yn cael ei chyhoeddi’r mis hwn, wedi cytuno i ysgrifennu blog mewn tair rhan am ei berthynas â’r Wasg.

Yn y pen draw, mae llwyddiant unrhyw wefan yn dibynnu ar y bobl sy’n ei defnyddio’n rheolaidd am eu bod yn ei chael yn ddefnyddiol a’i bod yn cynnwys gwybodaeth berthnasol, ac sydd hefyd efallai am gefnogi cyhoeddwr dielw, fel y Wasg. Mae’r cyfoeth o gynnwys sydd i’w weld ar ein gwefan yn dyst i natur unigryw Cymru ac mae’n ffenest arall fydd yn helpu’r byd i ddeall y genedl fach ond falch hon yn well.

Helgard Krause
Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn y Western Mail ddydd Iau, 18 Medi, 2014.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau