Teitl GPC ar restr fer gwobr ryngwladol am ysgrifennu Gothig

Wedi ei bostio ar 6 Gorffennaf 2015
Twilight of the Gothic

Mae teitl a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru wedi’i osod ar restr fer Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith 2015 - gwobr ryngwladol am ysgrifennu beirniadol yn y maes gothig.

Gosodwyd The Twilight of the Gothic? Vampire Fiction and the Rise of the Paranormal Romance gan Joseph Crawford ar restr fer y categori monograff ochr yn ochr â thri theitl arall.

Mae’r gyfrol yn un o 22 teitl yng nghyfres Astudiaethau Llenyddol Gothig y Wasg, ac mae’n edrych ar hanes y genre rhamantaidd paranormal; o’i wreiddiau yn ffuglen arswyd adolygiadol y 1970au, ei ddatblygiad yn is-genre ffuglen ramantaidd yn y 1990au cynnar hyd at ehangu mewn blynyddoedd diweddar yn genre dadleuol yn aml mewn ffuglen brif ffrwd.

Wrth wneud hyn, mae’n edrych i ba raddau mae rhamant baranormal ôl-Twilight mewn gwirionedd yn torri i ffwrdd o draddodiadau hŷn ffuglen Gothig - a beth sydd yn y genre sy’n golygu ei fod yn rhannu darllenwyr mewn modd mor eithafol, gan swyno miliynau o ddarllenwyr ac ar yr un pryd gwylltio a throi cynifer o ddarllenwyr eraill ymaith.

Sefydlwyd Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith gan y Gymdeithas Gothig Ryngwladol yn 2011 i goffáu Llywydd Sylfaen y Gymdeithas, Dr Allan Lloyd Smith (1945-2010), ac fe’i dyfernir am gyhoeddiad ysgolheigaidd yr ystyrir ei fod wedi datblygu maes astudiaethau Gothig.

Bydd gwobr 2015 yn cynnwys dau gategori – un wobr ar gyfer monograff rhagorol a gyhoeddwyd ar y maes Gothig dros y ddwy flynedd ddiwethaf a’r llall ar gyfer casgliad wedi’i olygu a’i gyhoeddi yn ystod yr un cyfnod.

Dyfernir y wobr bob dwy flynedd, ac enillodd teitl arall a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru, Gothic Music: The Sounds of the Uncanny gan Isabella Van Elferen, y wobr yn 2013.

Cyhoeddir yr enillwyr yng nghynhadledd y Gymdeithas Gothig Ryngwladol yn Vancouver ddiwedd mis Gorffennaf.

/Diwedd

Vampire Fiction and the Rise of the Paranormal Romance
gan Joseph Crawford (Gwasg Prifysgol Cymru, Mai 2014)
£85.00 • HB • 9781783160648 • 138mm x 216mm • 368pp

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori