Cyfrol Gwasg PC ar restr fer Gwobr Lenyddol Gymreig

Wedi ei bostio ar 13 Mai 2014
RS Thomas

Mae’n bleser cael cyhoeddi bod R. S. Thomas: Serial Obsessive gan yr Athro M. Wynn Thomas, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru ym mis Mawrth 2013, wedi’i gosod ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

Cyflwynir y wobr, un o wobrau llenyddol blynyddol mwyaf nodedig Cymru, i’r gweithiau Cymraeg a Saesneg gorau a gyhoeddwyd yn 2013 ym meysydd ysgrifennu creadigol a beirniadaeth lenyddol, a’r Athro Thomas yw un o ddeunaw o awduron sydd yn y ras eleni.

Cyhoeddwyd y rhestrau byr Cymraeg a Saesneg ddydd Gwener ddiwethaf, ac maen nhw’n cynnwys naw teitl yr un, gyda gwobrau yn y categorïau: Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Barddoniaeth. Mae tri theitl ar restr fer pob categori, gyda’r naw cyfrol Saesneg wedi dethol o blith dros gant o deitlau a gyflwynwyd.

Enwebwyd R. S. Thomas: Serial Obsessive gan yr Athro M. Wynn Thomas yn y categori Ffeithiol Greadigol ochr yn ochr â Rhys Davies: A Writer’s Life gan Meic Stephens (Parthian Books), a chyfrol Thelma Wheatley And Neither Have I Wings to Fly (Inanna Publications).

Wrth drafod enwebiad yr Athro M. Wynn Thomas, dywedodd Helgard Krause, Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru:

“Yn ogystal â bod yn academydd disglair, mae’r Athro Thomas wedi ysgrifennu llawer o lyfrau i Wasg Prifysgol Cymru ac mae wedi bod yn gefnogwr cydnerth dros dymor hir. Mae ei enwebiad yn gwbl haeddiannol ac mae’r gyfrol hon yn haeddu’r clod.”

Caiff enillwyr Gwobr 2014 eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo fawreddog yn Galeri Caernarfon ar 10 Gorffennaf a bydd enillydd pob categori’n derbyn gwobr o £2,000. Bydd y ddau brif enillydd ym mhob iaith hefyd yn derbyn £6,000 ychwanegol.

Ar y panel dyfarnu Saesneg eleni mae’r darlithydd Andrew Webb; y newyddiadurwr a’r awdur Jasper Rees; a’r gomediwraig Nadia Kamil. Beirniaid y gystadleuaeth Gymraeg yw’r awdur Gareth Miles; y bardd Eurig Salisbury; a’r awdur a’r blogiwr Lowri Cooke.

Wrth drafod y rhestr fer, dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru:

“Mae Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014 yn adlewyrchu safon uchel y gwaith a gyhoeddwyd yn 2013. Tri chategori, dwy iaith a deunaw o awduron i gyd yn gobeithio am y teitl Llyfr y Flwyddyn 2014. Mae pob cyfrol yn werth ei darllen, a chyda naw wythnos cyn y Seremoni Wobrwyo, dyma’r amser perffaith i fwrw iddi.”

I gael rhagor o wybodaeth am y wobr, a gweld y rhestr fer yn llawn, ewch i www.llyfryflwyddyn.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori