Cyfrol Gwasg PC ar restr fer gwobr Katharine Briggs

Wedi ei bostio ar 28 Hydref 2013
Claiming-the-Streets

Mae Claiming the Streets gan Dr Paul O’Leary, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru yn 2012, ymhlith yr enwebiadau ar gyfer gwobr Folklore Katharine Briggs.

Sefydlwyd y wobr flynyddol yn y 1980au gan y Folklore Society i goffau bywyd a gwaith yr ysgolhaig nodedig Katharine Mary Briggs (1898–1980; Llywydd y Gymdeithas 1969–72). Y nod yw annog astudiaeth o lên gwerin, gwella safon cyhoeddiadau llên gwerin ym Mhrydain ac Iwerddon a sefydlu’r Folklore Society fel beirniad rhagoriaeth.

Mae’r wobr ar agor i unrhyw lyfrau yn Saesneg (nid cyfieithiadau) ar lên gwerin sy’n cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon o fewn y cyfnod enwebiadau yn ystod y flwyddyn honno. At ddibenion y wobr, caiff ‘astudiaethau llên gwerin’ eu dehongli’n eang, i gynnwys pob agwedd o ddiwylliant traddodiadol a phoblogaidd, naratif, credoau, arferion a chelfyddydau gwerin, gan gynnwys astudiaethau â gogwydd llenyddol, ieithyddol, cymdeithasegol neu ddaearyddol.

Mae cyfrol Dr Paul O’Leary yn gyfraniad newydd pwysig i hanes trefol a’n dealltwriaeth o ddiwylliannau trefol a gofod cyhoeddus yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae llawer o hanes Cymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i ysgrifennu am wrthdystiadau gwleidyddol a gwrthryfel, ond mae Claiming the Streets yn archwilio sut y creodd cymunedau trefol yng Nghymru Oes Fictoria hunaniaethau sifig cynhwysol drwy ddefnyddio’r strydoedd ar gyfer gorymdeithiau heddychlon.

Mae’r gyfrol yn disgrifio sut y gallai trefi ffurfio hunaniaethau cynhwysol drwy sicrhau bod y strydoedd ar gael ar gyfer dathliadau trefnus oedd yn eu rheoli eu hunain, gan archwilio sut roedd hanes gwisgo mewn ffyrdd arbennig a’r defnydd o gerddoriaeth yn cyfrannu at greu diwylliant trefol a chynnwys pobl mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Gan sôn am ei falchder o gael ei enwebu, dywedodd Dr Paul O’Leary:

“Mae’n bleserus iawn gweld Claiming the Streets ar restr fer Gwobr Katherine Briggs. Mae hwn yn gyfle rhagorol i gofnodi fy niolch i staff Gwasg Prifysgol Cymru am eu gwaith caled yn llwyddo i gyhoeddi’r gyfrol. Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda nhw.”

Gan ychwanegu at y sylwadau, dywedodd Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru Helgard Krause:

“Rwyf i wrth fy modd fod cyfrol arloesol Dr Paul O’Leary wedi’i chydnabod yn haeddiannol gyda’r enwebiad hwn, a bod y cyfraniadau newydd y mae ei ymchwil yn parhau i’w gwneud i’r astudiaeth o Gymru drefol a maes traddodiadau gwerin yn gallu sefyll yn hyderus ochr yn ochr â chanfyddiadau arloesol yr ysgolhaig diwyd yr enwyd y Wobr ar ei hôl, Katharine Briggs.”

Caiff enw enillydd y wobr ei gyhoeddi mewn derbyniad yn dilyn Darlith Flynyddol Katharine Briggs, a gynhelir eleni yn Sefydliad Warburg yn Llundain ar 6 Tachwedd. Y brif wobr yw’r Wobr ei hun, ond bydd yr awdur buddugol hefyd yn derbyn gobled ysgythredig a siec o £200.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori