Cyfrol Gwasg PC yn ennill gwobr ryngwladol uchel ei bri

Wedi ei bostio ar 13 Awst 2013
Gothic Music

Cyhoeddwyd mai Gothic Music: The Sounds of the Uncanny gan Isabella Van Elferen yw enillydd Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith.  

Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod cynhadledd ddwyflynyddol y Gymdeithas Gothig Ryngwladol. Roedd y gyfrol, a gyhoeddiwyd gan Wasg Prifysgol Cymru, yn un o bedwar teitl ar y rhestr fer (o restr hir wreiddiol o wyth cyfrol).

Sefydlwyd Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith gan y Gymdeithas yn 2011 i goffáu Dr Allan Lloyd Smith (1945-2010), Llywydd Cychwynnol y Gymdeithas. Gyda’r enillydd yn cael ei ddewis gan banel o gyn-lywyddion, dyfernir y wobr am gyhoeddiad ysgolheigaidd yr ystyrir iddo ddatblygu maes Astudiaethau Gothig.

Mae Gothic Music: The Sounds of the Uncanny yn trafod y cysylltiadau rhwng y Gothig a’r Goth, a rhwng cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffilm a gemau cyfrifiadurol, wrth chwilio am ddiffiniad a chwmpas Cerddoriaeth Othig. Mae’r awdur, Isabella van Elferen, yn Athro Cynorthwyol mewn Cerddoriaeth a’r Cyfryngau yn yr Adran Astudiaethau Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol yn trafod y cysylltiadau rhwng y Gothig a’r Goth, a rhwng cerddoriaeth, llenyddiaeth, ffilm a gemau cyfrifiadurol, wrth chwilio am ddiffiniad a chwmpas Cerddoriaeth Othig. Mae’r awdur, Isabella van Elferen, yn Athro mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Kingston, Llundain.

Wrth sôn am lwyddiant y gyfrol, dywedodd Helgard Krause, Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru:

“Rwyf i’n hynod o falch fod gwaith Isabella wedi’i gydnabod gan feirniad y Gymdeithas Gothig ac rwyf i’n siŵr mai hwn fydd y testun diffiniol ar y pwnc. Rydym ni’n falch o fod wedi’i gyhoeddi fel rhan o’n cyfres ar Astudiaethau Llenyddol Gothig sydd bellach yn cynnwys 23 o deitlau, gyda rhagor wedi’u cynllunio yn 2014.”

Y Gymdeithas Gothig Ryngwladol yw prif gymdeithas y byd sy’n astudio’r maes Gothig, gyda 200 o ymchwilwyr o 25 o wledydd. Ystyrir Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith, a ddyfernir bob dwy flynedd, yn wobr uchel ei bri a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Wrth siarad am dderbyn y wobr, dywedodd yr awdur Isabella van Elferen:

"Rwyf i wrth fy modd fod Gothic Music wedi ennill Gwobr Alan Lloyd Smith ac rwyf i’n ddiolchgar i’r rheithgor am eu diddordeb mewn Gothig sonig.”

Ychwanegodd un o olygyddion y gyfres, Andrew Smith:

Gothic Music: The Sounds of the Uncanny ganIsabella's van Elferen yw'r gyfrol gyntaf i edrych ar y modd y mae cerddoriaeth yn cyfrannu at ein dealltwriaeth o'r traddodiad Gothig. Roedd panel dyfarnu Gwobr Allan Lloyd Smith yn uchel eu canmoliaeth i’r llyfr am ehangder yr ysgolheictod, y soffistigeiddrwydd deallusol a'r cyfraniad gwreiddiol cyffredinol at Astudiaethau Gothig. Mae Ben Fisher a fi, golygyddion y gyfres, wrth ein bodd gyda’r dyfarniad.”

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru ewch i www.uwp.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas Gothig Ryngwladol ewch i’w gwefan - www.iga.stir.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori