Travels in Revolutionary France and a Journey Across America

Wedi ei bostio ar 2 Ionawr 2013
Travels-in-Revolutionary-France

Ceir dau gipolwg difyr, sydd heb eu cyhoeddi o’r blaen, ar hanes un teulu mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.

Mae Travels in Revolutionary France and a Journey Across America: George Cadogan Morgan and Richard Price Morgan, sydd wedi’i olygu gan Mary-Ann Constantine a Paul Frame, yn rhan o gyfres Cymru a’r Chwyldro Ffrengig ac yn cynnwys adroddiad uniongyrchol am ddechreuadau’r Chwyldro Ffrengig, a disgrifiad clir o America ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg gan gynnwys datblygiad cynnar y rheilffyrdd.

Ym mis Gorffennaf 1789 canfu George Cadogan Morgan, a anwyd ym Mhen-y-bont ac oedd yn nai i’r anghydffurfiwr radical nodedig (1723-91), ei hun yng nghanol digwyddiadau agoriadol y Chwyldro Ffrengig a’i ganlyniadau. Ym 1808, gadawodd ei deulu Brydain am America, lle teithiodd ei fab, Richard Price Morgan, yn helaeth, gan fynd i lawr afonydd Ohio a Mississippi ar rafft a helpu i adeiladu rhai o reilffyrdd cynnar America. Adroddir anturiaethau’r ddau ddyn yn y gyfrol drwy lythyrau yr anfonodd George adref i’w deulu o Ffrainc a hunangofiant ei fab yn America.

Disgrifia’r Athro John Barrel, Prifysgol Caerefrog, bwysigrwydd y llyfr:

“Mae adroddiadau George Cadogan Morgan am ei deithiau yn Ffrainc ar ddechrau’r Chwyldro Ffrengig yn ychwanegiad rhagorol i’n gwybodaeth am yr achlysur hwnnw; mae hunangofiant ei fab yn cynnig naratif diddorol am ddyheadau a siomedigaethau mewnfudwr o Brydain yn ceisio gwneud bywoliaeth yn America yn y 19eg ganrif. Mae’r ddau’n ddarllenadwy dros ben, ac wedi’u cyflwyno’n ddeheuig gan ddau ysgolhaig rhagorol.”

Mae hwn yn deitl a fydd yn apelio at ddarllenwyr academaidd a chyffredinol sydd â diddordeb yn y Chwyldro Ffrengig, ac mae’n cyfrannu at ran lai cyfarwydd o hanes Cymru’n gyffredinol.

Ymgynghorydd Daearegol yn Abertawe yw Paul Frame sydd ag angerdd am ymchwilio i Oes y Goleuo, yn enwedig hanes Oes y Goleuo yng Nghymru. Mae Mary-Ann Constantine yn Uwch Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, rhan o Brifysgol Cymru.

/Diwedd

Travels in Revolutionary France and a Journey Across America: George Cadogan Morgan and Richard Price Morgan (Tachwedd 2012) Golygwyd gan Mary-Ann Constantine a Paul Frame

Cyfres: Wales and the French Revolution

£24.99 PB • 9780708325582 • 234x156 mm • 272pp - 5 delwedd du a gwy

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori