The Elect Methodists: Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811

Wedi ei bostio ar 1 Mai 2012
Elect Methodists

Caiff astudiaeth addysgiadol a chynhwysfawr o Fethodistiaeth Galfinaidd ei chyhoeddi y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru.

The Elect Methodists: Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811 gan David Ceri Jones, Eryn Mant White a Boyd Stanley Schlenther, yw’r astudiaeth academaidd gyflawn gyntaf o Fethodistiaeth Galfinaidd, mudiad a ymddangosodd yn y ddeunawfed ganrif fel dewis amgen i’r grŵp Wesleaidd mwy adnabyddus.

Mae’r llyfr yn cofnodi tarddiad yr adfywiad Methodistaidd yn y ddeunawfed ganrif yng nghyd-destun efengyliaeth Brotestannaidd oedd yn datblygu ar gyfandir Ewrop a threfedigaeth Gogledd America, ac yn dilyn hynt y gangen Galfinaidd yng Nghymru a Lloegr, hyd at sefydlu enwadau ffurfiol ddiwedd y ddeunawfed a dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Tra bo’r gangen o Fethodistiaeth a arweiniwyd gan John Wesley wedi derbyn sylw hanesyddol sylweddol, nid yw Methodistiaeth Galfinaidd wedi cael yr un sylw, yn enwedig yn Lloegr.

Nid oes astudiaeth academaidd o Fethodistiaeth Galfinaidd yn Lloegr wedi bod ar gael ar gyfer y cyfnod hwn, ac nid oes un gyfrol safonol yn Saesneg sy’n delio â’r pwnc. Mae pwysigrwydd yr astudiaeth hon felly, i bopeth yn ymwneud â Methodistiaeth, yn hanesyddol a diwinyddol, yn arwyddocaol iawn oherwydd dyma’r gyntaf i ymdrin â datblygiad y mudiad yng Nghymru yn ystod y cyfnod ffurfiannol hanfodol hwn.

Wrth sôn am y gyfrol, dywedodd Mark A. Noll, Athro Hanes Francis A. McAnaney ym Mhrifysgol Notre Dame:

“Mae’r gyfrol hon yr oedd angen mawr amdani yn rhoi hanes Methodistiaeth Galfinaidd y ddeunawfed ganrif mewn un naratif sy’n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae’n ymdriniaeth wych o’r cymeriadau mawr a barodd i’r mudiad Calfinaidd hwn fod bron yn gyfartal â’i gyfatebwr Wesleaidd. Mae’r gyfrol hefyd yn llwyddo i esbonio pam y bu i Fethodistiaeth Galfinaidd bylu yn Lloegr ond gan ddod yn rhan barhaol o dirwedd grefyddol Cymru. Mae hwn yn hanes pwysig, wedi’i adrodd yn dda.”

Mae awduron y gyfrol oll yn academyddion sefydledig yn eu meysydd, ac mae pob un wedi cyhoeddi nifer o weithiau nodedig. Darlithydd Hanes ym Mhrifysgol Aberystwyth ac ordinand yn yr Eglwys yng Nghymru yw Dr David Ceri Jones. Dyfarnwyd PhD i Dr Boyd Stanley Schlenther o Brifysgol Caeredin ac yn ystod ei yrfa ym Mhrifysgol Aberystwyth fe ddyfarnwyd iddo grantiau ymchwil gan yr Academi Brydeinig a arweiniodd at gyhoeddi nifer o lyfrau; bu’n Ddarllenydd mewn Hanes tan iddo ymddeol. Mae Dr Eryn Mant White yn Uwch-ddarlithydd mewn Hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

/Diwedd

(Ebrill 2012) The Elect Methodists: Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811 gan David Ceri Jones, Eryn Mant White anad Boyd Stanley Schlenther
£55.00 • HB • 9780708325018 • 216x138 mm - 9 Du a Gwyn

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru, neu i osod archeb, ewch i: www.uwp.co.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori