Cylchgrwn Addysg Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 19 Mehefin 2014
Journal of Education

Mae’r cylchgrawn blynyddol hwn, a adwaenid gynt fel Cylchgrawn Addysg Cymru, yn trafod agweddau datganoledig ar addysg , ynghyd ag ymdrin ag addysg o safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol.

Golygwyd gan Dr Howard Tanner, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, a cyhoeddir yn flynyddol ym mis Chwefror, wrth ymhel â materion cyfoes yn ymwneud ag addysg, mae’r drafodaeth yn amlinellu safbwyntiau dadleuol ynghylch dwyieithrwydd a chrefydd yn ogystal â safonau llythrennedd a rhifedd. Mae’r ymdrechion i wella safonau addysg yng Nghymru a thu hwnt yn esgor ar feysydd ymchwil newydd, a bwriad y cyfnodolyn yw cyhoeddi erthyglau cryno yn ymdrin â materion cyfredol o’r fath.

Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys adran adolygiadau.

Cynnwys Rhif 15
1. Research Capacity in Education in Wales: Terminal decline or regeneration? – Howard Tanner
2. Capacity and Quality in Education Research in Wales – Richard Daugherty and Susan M. B. Davies
3. The Twist or the Tango? Strictly . . . Comparing two approaches to educational research capacity building which have been funded by the Welsh Education Research Network – Susan M. B. Davies
4. What’s Occurring? The what, why, when and how of research capacity building in a pilot project with EAL learners and science – Jane Salisbury, Cheryl Ellis, Gary Beauchamp and Chantelle Haughton
5. Metacognition in the Foundation Phase: Using VSRD to help young children talk about their thinking – Howard Tanner, Sonia Jones and Helen Lewis
6. The Challenges and Benefits Presented by Partnerships within Rural Education in Wales – Rosemary Cann, Malcolm Thomas and Martin Jephcote
7. Datblygu a Gwerthuso Dulliau Dysgu Cyfunol a Thrawsieithu mewn Sefyllfa Ddysgu Dwyieithog – Enlli Môn Thomas
8. Levels of Behavioural Difficulties among Young Welsh School Children – Judy Hutchings, Margiad Elen Williams, Pam Martin and R. Orina Pritchard
9. The National Behaviour and Attendance Review (NBAR): Summary and prospective outlook – Ken Reid

Am wybodaeth ar gyfer tanysgrifio i Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru cysylltwch â Turpin Distribution: custserv@turpin-distribution.com / +44 (0)1767 60 4951.

Mae fersiwn arlein o Cylchgrawn Addysg Prifysgol Cymru ar gael gan IngentaConnect: http://ingentaconnect.com/content/uwp/wjoe o rifyn 11.1 (Mehefin 2002) ymlaen.

Cliciwch yma am wybodaeth ar gyfrannu erthygl

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori