The South Wales Miners: 1964-1985

Wedi ei bostio ar 30 Ebrill 2013
South Wales Miners

Diwydiant glo llewyrchus y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau’r ugeinfed ganrif oedd y prif reswm dros greu de Cymru fodern, ac roedd y glowyr yn ganolog yn ffurfio economeg, gwleidyddiaeth a chymdeithas de Cymru yn ystod yr ugeinfed ganrif.

Y mis hwn, mae cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru yn ymchwilio i hanes y glowyr hyn rhwng 1964 a 1985, gan gwmpasu dirywiad cydunol y diwydiant glo dan lywodraeth Wilson, twf gwrthwynebiad y glowyr a gorchfygiad  dilynol streic epig 1984–5.

Awdur The South Wales Miners: 1964-1985 yw Ben Curtis, ac yn y gyfrol mae’n esbonio y cyflwynodd y cyfnod penodol hwn gyfres o heriau, bygythiadau a chyfleoedd posibl i lowyr de Cymru a’u diwydiant, ar fater o bwysigrwydd cenedlaethol. Roedd eu rhyngweithio gyda’r mudiad undebau llafur a chymdeithas yn ystod y blynyddoedd hyn yn golygu bod y glowyr ymhlith yr adrannau mwyaf strategol eu lleoliad yng ngweithlu Prydain yn ystod y cyfnod hwn.

Wrth drafod arwyddocâd y gyfrol, esboniodd Dr Hywel Francis,AS Aberafon a Sylfaenydd Llyfrgell Glowyr De Cymru:

“Mae hwn yn gyfraniad sylweddolac yn un i’w groesawu i’n dealltwriaeth o wleidyddiaeth radical a hynaws glowyr de Cymru yn ystod y cyfnod ôl-1945. Mae’n codi cwestiynau ymhlyg am etifeddiaeth ehangach undeb y glowyr yn ffurfio Cymru ddatganoledig yr unfed ganrif ar hugain.

Roedd digwyddiadau’r cyfnod yn hollbwysig i lawer o bobl yn ne Cymru, Prydain a’r byd ehangach, ac maent yn dal i fod felly.  The South Wales Miners: 1964–1985 yw’r astudiaeth lawn academaidd gyntaf o’r glowyr a’u hundeb ddiwedd yr ugeinfed ganrif, cyfnod cythryblus o argyfwng a brwydro.

/Diwedd

Mae Ben Curtis yn Ymchwilydd Cysylltiol yn Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth, ac yn Diwtor Hanes rhan amser yn y Ganolfan Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Caerdydd.

The South Wales Miners: 1964-1985 (Mai 2013)
Gan Ben Curtis
Cyfres: Studies in Welsh History (vol 34)
£65.00 |HB | 9780708326107 | 126x138 mm | 320pp
£19.99 |PB | 9780708326114 |
16 ffotograff a 2 fap du a gwyn 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori