Spying for Hitler: The Welsh double cross

Wedi ei bostio ar 31 Awst 2012
Spying-for-Hitler

Fis Medi eleni, bydd Gwasg Prifysgol Cymru’n cyhoeddi cyfrol newydd sy’n adrodd hanes rhyfeddol ond cudd am y ffordd y daeth cyn Arolygydd Heddlu o Gymru yn asiant dwbl yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Spying for Hitler: The Welsh double cross gan John Humphries, sydd wedi’i roi at ei gilydd yn ofalus gan ddefnyddio ffynonellau MI5 a Gwasanaeth Cudd-wybodaeth Filwrol yr Almaen, yw stori wir, gyffrous un ffug genedlaetholwr o Gymro a ymdreiddiodd i Wasanaeth Cudd-wybodaeth Filwrol yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Darllenwch fwy am y llyfr, y mae ei hanes yn Western Mail heddiw/ddoe, ar wefan WalesOnline yma.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori