Revolution to Devolution: Reflections on Welsh Democracy

Wedi ei bostio ar 26 Awst 2014
Revolution to devolution

Y mis nesaf cyhoeddir Revolution to Devolution: Reflections on Welsh Democracy, sy’n amrywiaeth integredig o astudiaethau sy’n canolbwyntio ar Gymru ar ddatblygiad democratiaeth a’r syniad esblygol o hunaniaeth genedlaethol ym Mhrydain fodern.

Mae’r awdur, K. O. Morgan, sydd ar hyn o bryd yn Athro Ymchwil yng Ngholeg King’s Llundain, yn awdurdod academaidd a gydnabyddir yn rhyngwladol ac yn aelod o Dŷ’r Arglwyddi.

Gan edrych yn ôl at effaith newid yn Ewrop a’r byd ehangach o gyfnod y chwyldro Ffrengig yn 1789 ymlaen, mae’r gyfrol yn cynnwys ffigurau allweddol fel Lloyd George, effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru, ac yn cysylltu â thrafodaethau cyfoes ar annibyniaeth yr Alban a’r cysylltiadau ag Ewrop. Mae’n agor cwestiynau ehangach am lywodraeth agored, polisi tramor, rheolaeth y gyfraith ac amrywiaeth diwylliannol.

Mae’r Arglwydd Morgan yn Gymrawd o’r Academi Brydeinig, ac yn aelod o Dy'r Arglwyddi ers 2000. Mae hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus o Goleg y Frenhines, Rhydychen, a Choleg Oriel, Rhydychen, ac yn Gymrawd ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd, a De Cymru. Mae hefyd wedi dal swyddi Is-ganghellor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac Is-ganghellor Hŷn Prifysgol Cymru.

Caiff y gyfrol ei lansio’n swyddogol ar 1 Hydref mewn digwyddiad yng Ngholeg King’s Llundain. I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â c.harries@gwasg.cymru.ac.uk

Revolution to Devolution: Reflections on Welsh Democracy gan K. O. Morgan (Gwasg Prifysgol Cymru, Medi 2014)
£19.99 • PB • 9781783160877 • 156mm x 234mm• 272pp
£75.00 • HB • 9781783160884 • 156mm x 234mm• 272pp

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori