Llyfr y Wasg yn dathlu tad y beirdd

Wedi ei bostio ar 16 Ionawr 2012
edwardthomas

Edward Thomas: The Origins of his Poetry

Ym mis Chwefror bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn ail ymweld â gwaith y bardd rhyfel Eingl-Gymreig, a fu farw yn y Rhyfel Mawr, pan fydd yn cyhoeddi astudiaeth ddiweddaraf Dr Judy Kendall, Edward Thomas: The Origins of his Poetry.

Mae’r llyfr yn ddadansoddiad beirniadol o waith y bardd poblogaidd Edward Thomas - ‘bardd y beirdd’, a gafodd ei ladd ym Mrwydr Arras ym 1917.

Mae astudiaeth Kendall yn cynnwys darlleniadau newydd dadlennol o’i gerddi, ei ryddiaith a’i lythyrau.

Ymysg y pynciau yr ymdrinir â nhw mae ei berthynas agos â natur, y tir a’r dirwedd; cysylltiadau rhwng ei agwedd tuag at gyfansoddi a gwaith ysgrifenedig Sigmund Freud, Virginia Woolf a William James; a dylanwad estheteg Japaneaidd arno.

Mae’r llyfr, sy’n astudiaeth wreiddiol o Thomas, hefyd yn cyflwyno casgliadau syfrdanol a chynhwysfawr ynglŷn â chyfansoddi barddoniaeth.

Heddiw, caiff Thomas ei goffáu yn Poet’s Corner, Abaty San Steffan yn Llundain.

Dywed yr arysgrif ar ei lechen gofaol, “My subject is War, and the pity of War. The Poetry is in the pity.”

Disgrifiodd cyn Fardd y Brenin, Ted Hughes, Thomas fel “[...] the father of us all.”

Mae Dr Judy Kendall yn ddarlithydd ac Arweinydd Rhaglen Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Salford. Mae hefyd wedi ennill gwobrau am ysgrifennu barddoniaeth, ffuglen fer a thestun gweledol.

/Gorffen

Nodiadau i Olygyddion:

Chwefror 2012 Edward Thomas: The Origins of his Poetry gan Judy Kendall, Pris: £24.99 | CM| 9780708324035 | 216x138 mm | 272tud

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Gwasg Prifysgol Cymru neu i archebu ewch i: www.uwp.co.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk 02920 376991

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori