Lansiad Teitl Diweddaraf Gwasg Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 21 Mawrth 2012
ruralwales

‘Rural Wales in the Twenty - First Century’ gan Paul Milbourne

Hoffai Gwasg Prifysgol Cymru wahodd y wasg ac aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb i lansiad ei theitl diweddaraf, ‘Rural Wales in the Twenty-First Century’ sydd wedi ei olygu gan yr Athro Paul Milbourne.

Bydd y lansiad yn digwydd ar 22 Mawrth yng ngwesty’r Parc Thistle yng Nghaerdydd, yn y Prince’s Suite o 5.30 – 7.30pm.

Mae’r llyfr yn ymchwilio’r berthynas newidiol rhwng pobl, lle ac amgylchedd Cymru wledig yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae’r llyfr, sydd wedi ei ysgrifennu gan arbenigwyr yn eu maes, yn tynnu ar amrywiaeth eang o waith academaidd ac yn canolbwyntio ar themâu cymdeithasol, diwylliannol, economaidd, lles ac amgylcheddol.

Mae’n defnyddio llefydd ac amgylcheddau gwledig Cymru i gael dadansoddiad ehangach o newid gwledig yng Nghymru, y DU a gwledydd datblygedig eraill, ac i ystyried goblygiadau’r newid hwn i ddaearyddwyr gwledig a chymdeithasegwyr gwledig.

Dywedodd yr Athro Paul Cloke, Athro Daearyddiaeth Dynol ym Mhrifysgol Exeter:

“Mae’r llyfr hwn yn rhoi’r arolwg mwyaf cyflawn hyd yn hyn o ddaearyddiaeth wledig ddeinamig Cymru wledig, wedi ei ysgrifennu gan sylwedyddion newid gwledig mwyaf blaenllaw Cymru.

“Trwy hyn, mae’r llyfr yn gwneud cyfraniad arwyddocaol iawn i’r canon o lenyddiaeth sy’n ymwneud â daearyddiaeth wledig, ac yn haeddu cael ei ddarllen gan ymchwilwyr ac addysgwyr ar draws y byd.”

Ychwanegodd yr Athro Alessandro Bonanno, Athro Nodedig a Regents’ Professor mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Talaith Texas:

“Mae’r tîm o gyfranogwyr y mae’r golygydd, Paul Milbourne, wedi eu casglu o’r radd flaenaf ac yn cynnwys ymchwilwyr sydd ag enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn sgil eu gwaith ar ardaloedd gwledig a Chymru wledig yn arbennig.

“Yn ddi-os fe fydd y llyfr hwn yn cael effaith ar y drafodaeth bresennol am gyflyrau a dyfodol ardaloedd gwledig nid yn unig yng Nghymru a’r DU ond mewn llefydd eraill yn y byd datblygedig.

“Wedi ei hysgrifennu mewn modd hygyrch, bydd y gyfrol hon yn apelio at gynulleidfa eang o fyfyrwyr ac ysgolheigion ym meysydd daearyddiaeth, cymdeithaseg ac astudiaethau gwledig.”

Mae Paul Milbourne yn Athro Daearyddiaeth Dynol yn Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol Prifysgol Caerdydd.

I gadarnhau eich bod am fod yn bresennol, cysylltwch â: colemanje1@cardiff.ac.uk

/GORFFEN


Nodiadau i Olygyddion:
£29.99 CM 9780708324349 216x138 mm 336 tud ‘Rural Wales in the Twenty - First Century’ gan Paul Milbourne

Am ragor o wybodaeth ar Wasg Prifysgol Cymru neu i archebu ewch i: www.uwp.co.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 02920 376991

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori