My Life in Music - Lansio yn Llundain

Wedi ei bostio ar 26 Hydref 2012
OAH Signing Book

Owain Arwel Hughes

Yn dilyn lansio’r gyfrol yn swyddogol ym mis Medi yn Neuadd Dewi Sant yng Nghaerdydd, ymgasglodd dros 120 o westeion, gan gynnwys perfformwyr o safon fyd-eang a sêr y byd cerdd, yn y Coleg Cerdd Brenhinol ar 17 Hydref i ddathlu lansio hunangofiant Owain Arwel Hughes My Life in Music, yn Llundain.

Yn yr hunangofiant gonest a difyr hwn a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Cymru ym mis Medi, mae un o brif arweinwyr y byd yn edrych yn ôl ar y digwyddiadau a’r bobl sydd wedi siapio a dylanwadu ar ei fywyd. Ceir straeon drwyddi draw am ei gysylltiadau â cherddorion, enwogion ac eiconau chwaraeon.

Ymhlith y siaradwyr yn y digwyddiad roedd yr Athro Simon Hasslet o Brifysgol Cymru, Aelod o Gyngor y Brifysgol a Chadeirydd Is-Bwyllgor y Wasg, Tony Ball, Cyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru Helgard Krause a’r chwaraewr cello byd-enwog Julian Lloyd Webber.

Soniodd Julian Lloyd Webber, sydd wedi rhannu llwyfan a pherfformio gydag Owain am ei edmygedd ac aeth ymlaen i ddweud ei fod yn “falch iawn i weld cyhoeddi hunangofiant Owain.”

Dilynwyd yr areithiau gan gyfweliad un-i-un rhwng yr awdur ei hun a’r beirniad llenyddol Catrin beard.

Yn dilyn yr areithiau a’r cyfweliad, cafwyd derbyniad gwin i’r gwesteion a bu Owain yn llofnodi copïau o’i gyfrol ac yn sgwrsio â’r gwesteion.

/Diwedd

Owain Arwel Hughes: My Life in Music
£24.99 | HB | 9780708325308 | 208 tudalen – 16 delwedd du a gwyn

Os hoffech drefnu cyfweliad ag Owain Arwel Hughes neu os hoffech gopi adolygu o Owain Arwel Hughes: My Life in Music, cysylltwch â cyfathrebu@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau