Pennaeth Newydd i Wasg Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 25 Ionawr 2010
Helgard Krause

Helgard Krause

 Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru gyhoeddi mai Helgard Krause yw Pennaeth newydd Gwasg Prifysgol Cymru.

Daw Helgard yn wreiddiol o dde’r Almaen, ac ynghyd â’i gallu mewn amryw o ieithoedd, mae’n dod â chyfoeth o brofiad cyhoeddi academaidd, proffesiynol, darluniadol a masnach gyda hi.

Tan yn ddiweddar Hegard oedd Pennaeth Gwerthiant a Marchnata Cyngor Llyfrau Cymru yn Aberystwyth. Cyn hynny bu’n gweithio fel Pennaeth Gwerthiant a Hawliau Cyhoeddwyr Rockport/RotoVision yn Brighton. Hefyd treuliodd flwyddyn yn gweithio yn y diwydiant llyfrau yn Rwsia, ond dechreuodd ei gyrfa gyhoeddi yn gweithio i Routledge.

Sefydlwyd Gwasg Prifysgol Cymru ym 1922 ac mae’n eiddo’n llwyr i Brifysgol Cymru. Mae’r Wasg yn cyhoeddi yn agos i drigain o deitlau newydd bob blwyddyn yn Gymraeg a Saesneg, gan ganolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau o Hanes i Astudiaethau Ewropeaidd. Ynghyd â’i hanes o gyhoeddi ymchwil arloesol, mae’r Wasg hefyd yn mwynhau llwyddiant poblogaidd, gan ennill dwy wobr yn 2009.

Enillodd Jane Aaron wobr Roland Mathias am ei llyfr, ‘Nineteenth-Century Women’s Writing in Wales’ a chipiodd Tudur Hallam wobr Syr Ellis Griffiths am ei gyfrol, ‘ Canon Ein Llên. ’ Gwasg Prifysgol Cymru hefyd oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrol hynod lwyddiannus Gwyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig y llynedd, y cyfeirlyfr mwyaf uchelgeisiol i’w gyhoeddi am Gymru erioed.

Mae Helgard, sydd ar hyn o bryd yn byw yn Aberaeron, Ceredigion, wrth ei bodd â’i rôl newydd:

“Mae’n fraint i mi gael ymuno â chyhoeddwr sydd mor bwysig i Gymru a’i chymuned academaidd. Rwyf i wrth fy modd i gael y cyfle hwn i weithio gyda’r unigolion hynod dalentog sydd wedi sicrhau fod y Wasg wedi parhau i gyhoeddi llyfrau o’r ansawdd uchaf yn ystod cyfnod o drawsnewid. Daw rhai heriau difrifol yn sgil y newidiadau technolegol cyflym sy’n effeithio ar yr holl sector cyhoeddi, ond fe fyddaf i’n sicrhau y bydd y Wasg mewn sefyllfa dda i addasu i’r newidiadau angenrheidiol a hefyd i groesawu’r cyfleoedd fydd yn dilyn.”

Gan groesawu Helgard i Wasg Prifysgol Cymru, dywedodd Stephen Owen, Cyfarwyddwr Busnes Prifysgol Cymru:

“Mae’r penodiad hwn yn garreg filltir arwyddocaol i Wasg Prifysgol Cymru mewn cyfnod o newid enfawr o ran pwyslais cyhoeddi yn y sector ym mhob rhan o’r byd. Wrth groesawu Helgard ar ran y Brifysgol a’i chydweithwyr newydd i gyd, rwyf i’n hapus iawn fod rhywun sydd â’r fath brofiad o’r byd cyhoeddi lleol a thramor wedi derbyn y swydd. Gydag unigolyn fel Helgard wrth y llyw, gall y Wasg wynebu’r dyfodol â hyder.”

 /Diwedd

I gael gwybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysyllter â Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: j.davies@cymru.ac.uk Ffôn: 07534 228754

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru ewch i:

http://www.uwp.co.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am Wyddoniadur Cymru yr Academi Gymreig ewch i:

http://www.gwyddoniadurcymru.com/cymraeg/hafan/

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau