Achlysur Lansio: Cartographies of Culture: New Geographies of Welsh Writing in English

Wedi ei bostio ar 25 Mehefin 2012
Cartographies of Culture

Fel rhan o Gyfres Darlithoedd ‘Ffiniau’ Cymdeithas Ddysgedig Cymru, a gyda chefnogaeth Gwasg Prifysgol Cymru, gwahoddir aelodau o’r cyhoedd a’r wasg sydd â diddordeb i achlysur lansio Cartographies of Culture: New Geographies of Welsh Writing in English, monograff diweddaraf yr Athro Damian Walford Davies, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.

Yr Athro Damian Walford Davies yw Pennaeth Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Aberystwyth, yr ymunodd â hi ym 1997. Ei brif feysydd ymchwil ac ymarfer yw Rhamantiaeth, dwy lenyddiaeth Cymru ac  ysgrifennu creadigol.

Bydd yr achlysur yn dechrau am 6.30pm ar 28 Mehefin yn Adeilad y Dyniaethau, Prifysgol Caerdydd. Yn dilyn y ddarlith ceir derbyniad â gwin.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â smorse@lsw.cymru.ac.uk / 02920376971, neu ewch i http://learnedsocietywales.ac.uk/node/364  i gael rhagor o wybodaeth.

/Diwedd

Mehefin 2012 - Cartographies of Culture: New Geographies of Welsh Writing in English 
gan Damian Walford Davies 
£29.99 | PB | 9780708324769 | 324pp |

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru neu i osod archeb, ewch i: www.uwp.co.uk
|

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau