Yng Nghysgod y Pulpud

Wedi ei bostio ar 25 Hydref 2010
pulpit

‘In the Shadow of the Pulpit: Literature and Nonconformist Wales’ gan M. Wynn Thomas

Cynhelir lansiad astudiaeth hanes-gelfyddydol arloesol newydd, ‘In the Shadow of the Pulpit: Literature and Nonconformist Wales’ gan M. Wynn Thomas, ddydd Sadwrn 6 Tachwedd, 6pm yng Nghanolfan Celfyddydau nodedig Dylan Thomas yn Abertawe.

Mae cyfrol Thomas yn cynnig gogwydd heriol newydd ar ffigyrau cyfarwydd o lenyddiaeth Cymru megis Dylan Thomas ac yn rhoi inni olwg newydd ar y berthynas rhwng Cymru ddoe a heddiw, gan daflu goleuni ar weithiau ac awduron newydd a diddorol.

O’r pentref i’r ddinas, arferai cysgod capeli yn gorwedd yn drwm dros y tirlun Cymreig ym mhob man. Yn deillio o hynny, mae’r awdur yn gofyn y cwestiwn: beth maen nhw’n ei ddweud wrthym am ein gorffennol? Rhydd ‘In the Shadow of the Pulpit’ gyflwyniad syml i ddiwylliant y capel, gan ddangos inni mor drwm fu ei ddylanwad ar fywyd cyfoes Cymru. Yn benodol, dengys sut y bu i obsesiwn awduron Cymreig gyda’r capel, o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen, lywio eu nofelau, eu dramâu a’u cerddi; a sut i’w hagwedd tuag at gapeli newid o gydymdeimlad i elyniaeth i gystadleuaeth rhonc.

Yn yr ymdriniaeth hanesyddol newydd hon ar ddiwylliant anghydffurfiol Cymru a’i ddylanwad ar awduron Eingl-Gymreig o bwys, mae Thomas yn arddangos yn huawdl a gydag argyhoeddiad mor hanfodol oedd y dylanwad hwn mwn gwirionedd. Caiff unrhyw un â chanddo ddiddordeb byw yn yr hyn oedd y “dychymyg Protestanaidd”, ac yn wir yr hyn ydyw o hyd i lawer, fudd mawr o’i dreiddgarwch, sy’n ymestyn ar draws Môr yr Iwerydd yn ogystal â thrwy ganrifoedd o hanes a llenyddiaeth Cymru, o’r Diwygiad i ganol yr ugeinfed ganrif.

M. Wynn Thomas yw Athro Saesneg ac Athro Saesneg Emyr Humphreys ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n Gymrawd o’r Academi Brydeinig a chyhoeddodd ugain cyfrol ar farddoniaeth American a dwy lenyddiaeth Cymru.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiad lansio’r llyfr, cysylltwch â Bethan James: b.james@press.wales.ac.uk 029 2055 7440

Am fwy o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru, ewch at: www.uwp.co.uk
Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru, os gwelwch yn dda: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori