The History of Wales

Wedi ei bostio ar 19 Rhagfyr 2014
History of Wales

Mae Gwasg Prifysgol Cymru’n falch i gyhoeddi argraffiad newydd o gyfrol John Graham Jones, The History of Wales ym mis Tachwedd.

Dyma’r unig gyfrol gryno o hanes Cymru sydd ar gael mewn print ar hyn o bryd, ac mae’n cynnig trosolwg difyr ac eang ar hanes Cymru o’r cyfnod Cyn-Normanaidd hyd at y presennol, gyda phaneli testun wedi’u hatgynhyrchu yn cynnig bywgraffiadau cryno o ffigurau hanesyddol a disgrifiadau o brif safleoedd hanesyddol Cymru.

O drigolion ogofâu cyntefig Oes y Cerrig, sef y bobl gyntaf a gofnodwyd yng Nghymru, drwy anheddiad gan y Celtiaid cyn goresgyniad y Rhufeiniaid a’r Normaniaid, mae’r gyfrol yn arwain y darllenydd drwy oes y Tywysogion Cymreig a arweiniodd yn y pen draw at oruchafiaeth Edward I yng Nghymru ym 1282.

Ymhlith y themâu pwysig diweddarach mae pasio deddfau Uno ym 1536 a 1543, effaith newidiadau crefyddol olynol, y chwyldro amaethyddol a’r chwyldro diwydiannol, a dirwasgiad difrifol yr ugeinfed ganrif rhwng y ddau ryfel byd.

Daw’r argraffiad newydd i ben gyda thrafodaeth ar y newidiadau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd pellgyrhaeddol sy’n cwmpasu’r cyfnod hollbwysig rhwng diwedd yr ugeinfed ganrif a’r presennol.

Tan yn ddiweddar, yr awdur John Graham Jones oedd Pennaeth Archif Gwleidyddol Cymru yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ac mae wedi cyhoeddi’n eang ar hanes gwleidyddol Cymru fodern.

/Diwedd

The History of Wales gan John Graham Jones (Gwasg Prifysgol Cymru Tachwedd 2014)
£9.99 • PB • 9781783161683 • 198x129 mm • 210pp
13 delwedd du a gwyn

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori