Gerallt Gymro

Wedi ei bostio ar 20 Chwefror 2018
9781786831637

Cydnabyddir Gerallt Gymro (c.1146–c.1223) yn eang am ei astudiaethau ethnograffig arloesol o Gymru ac Iwerddon. Ef oedd awdur nifer o weithiau eraill oedd yn ymwneud â sawl agwedd ar fywyd y ddeuddegfed ganrif, ond er gwaethaf eu dadansoddiad gwerthfawr, prin iawn mae’r tri gwaith ar hugain hyn wedi’u hastudio yn flaenorol.

Bellach, mewn cyfrol newydd a gyhoeddwyd fis diwethaf gan Wasg Prifysgol Cymru, ceir casgliad o ysgrifau’n ailasesu pwysigrwydd Gerallt fel awdur Lladin Canoloesol drwy ganolbwyntio ar y gweithiau llai adnabyddus hyn a chynnig cyd-destun llawnach i’w ysgrifau mwy adnabyddus.

Teitl yr olwg ehangach hon ar ei gorpws yw Gerald of Wales: New Perspectives on a Medieval Writer and Critic, ac mae’n datguddio tystiolaeth newydd ar gyfer y strategaethau rhethregol a ddefnyddiai, yn ogystal â’i safle gwleidyddol a’i ddefnydd o ffynonellau, gan dystio i ehangder a dyfnder ei waith.

Bydd y gyfrol, a olygwyd gan yr Athro A. Joseph, Athro Cynorthwyol mewn Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Centenary a Georgia Henley, Cymrawd Ôl-ddoethurol mewn Technolegau Testun a Dyniaethau Digidol ym Mhrifysgol Stanford, o ddiddordeb penodol i fyfyrwyr ac ysgolheigion Lladin Canoloesol a hanes Prydain.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyhoeddiad, ewch i wefan Gwasg Prifysgol Cymru - http://www.uwp.co.uk/cy/book/gerald-of-wales-paperback-3/ 

Gerald of Wales: New Perspectives on a Medieval Writer and Critic
Gwasg Prifysgol Cymru, Ionawr 2018
Golygyddion: A. Joseph McMullen a Georgia Henley
PB • 9781786831644 • £29.99
HB • 9781786831637 • £90.00

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau