From the Cradle to the Coalmine: The Story of Children in Welsh Mines

Wedi ei bostio ar 1 Ebrill 2014
Cradle to Coalmine

Ym mis Ebrill bydd Gwasg Prifysgol Cymru’n cyhoeddi From the Cradle to the Coalmine: The Story of Children in Welsh Mines gan Ceri Thompson sy’n ymdrin â’r diddordeb sydd gan bobl mewn plant yn gweithio mewn pyllau glo.

Credir yn gyffredinol fod yr arfer o gyflogi plant dan ddaear mewn pyllau glo wedi dod i ben ym 1842. Ar y llaw arall, mae’r gyfrol hon yn dangos bod pobl ifanc wedi parhau’n rhan bwysig o’r gweithlu tan i’r diwydiant edwino ddiwedd yr ugeinfed ganrif.

Sefydlwyd y Comisiwn Cyflogaeth Plant ym 1840 i amlygu’r amgylchiadau roedd rhaid i blant weithio ynddyn nhw dan ddaear; fel y gellid disgwyl cafodd pobl eu syfrdanu gan yr hyn a ddaeth i’r golwg, a phasiwyd deddf i wahardd benywod a bechgyn dan ddeg oed rhag gweithio dan ddaear. Fodd bynnag oherwydd prinder arolygwyr roedd y gyfraith yn anodd ei gorfodi ac roedd llawer o fenywod a bechgyn dan ddeg oed yn parhau i weithio’n anghyfreithlon tan i’r Senedd ei wneud yn orfodol i fynychu’r ysgol yn y 1860au.

Gan ddefnyddio lleisiau real plant a phobl ifanc, a gyda darluniau coeth o archifau ffotograffig Amgueddfeydd Cymru, mae’r gyfrol boblogaidd a hygyrch hon yn herio rhai camdybiaethau cyffredin ac yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am fywydau gwaith plant a phobl ifanc meysydd glo Cymru.

Yr awdur, Ceri Thompson, yw Curadur y casgliadau Glofaol yn Amgueddfeydd Cymru.

From the Cradle to the Coalmine: The Story of Children in Welsh Mines
gan Ceri Thompson (Gwasg Prifysgol Cymru, Ebrill 2014)
£11.99 • PB • 9781783160549 • 216x138 mm • 112tt
46 delwedd du a gwyn

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori