Coastal Systems

Wedi ei bostio ar 19 Awst 2016
Coastal Systems

Lle mae cefnforoedd, tir ac atmosffer yn cyfarfod, mae tri grym deinamig yn cyfrannu at esblygiad ffisegol ac ecolegol arfordiroedd.

Mae’r trydydd argraffiad o Coastal Systems gan yr Athro Simon Haslett, a gyhoeddwyd y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru, yn rhoi amlinelliad o’r prosesau, tirffurfiau, ecosystemau a’r dulliau o reoli’r amgylchedd byd-eang pwysig hwn, gan gynnwys effaith stormydd a tswnamis ar esblygiad ein harfordiroedd. Mae hefyd yn atodiad pwysig i drafodaethau cyfoes ar gynhesu byd-eang.

Mae arfordiroedd yn systemau ymatebol, sy’n ddeinamig ynddynt eu hunain, gyda mewnbynnau ac allbynnau adnabyddadwy o ynni a deunydd, ac wrth ddarparu cartref i dros hanner poblogaeth ddynol y byd, maent yn llefydd lle mae pobl yn aml yn gwrthdaro â natur.

Mewn penodau gyda darluniau ac astudiaethau achos cyfoes o bob cwr o’r byd, mae Coastal Systems yn cadarnhau pwysigrwydd arfordiroedd o fewn fframwaith o systemau – mae tonnau, llanw, afonydd a newid yn lefel y môr oll yn chwarae rhan hollbwysig yn esblygiad ein harfordiroedd.

Daw’r Athro Haslett o gefndir academaidd fel Athro ym maes Daearyddiaeth Ffisegol ac mae hefyd yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Ym mis Hydref 2015 daeth yn Ddirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb dros weithgareddau Cyfoethogi a Rhyngwladol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau a dros 100 o erthyglau gwyddonol, ac mae hefyd yn ddarlledwr sy’n ymddangos yn rheolaidd ar deledu a radio ac sy’n ysgrifennu erthyglau yn y wasg boblogaidd. Ef yw Golygydd Cyswllt y Journal of Coastal Research.

Mae Coastal Systems ar gael i’w brynu yn awr ar wefan Gwasg Prifysgol Cymru - http://www.uwp.co.uk/cy/editions/9781783169009 

Coastal Systems gan Simon K. Haslett (Gwasg Prifysgol Cymru, Gorffennaf 2016) 
£34.99 • Clawr Meddal • 9781783169009 • 172mm x 244mm• 240 tudalen 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau