Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880

Wedi ei bostio ar 11 Hydref 2012
Claiming-the-Streets

Y mis hwn cyhoeddir Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880 gan Dr Paul O’Leary gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae’n gyfraniad pwysig newydd i hanes trefol a’n dealltwriaeth o ddiwylliannau trefol a gofod dinesig yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Roedd gorymdeithiau stryd yn nodwedd ddiffiniol o fywyd y dref Fictorianaidd. Roeddent yn amrywiol ac fe’u cynhaliwyd yn rheolaidd ym mhob tref drwy’r flwyddyn. Roeddent yn gyfle i ddynion a menywod eu harddangos eu hunain yn gyhoeddus, yn cludo baneri i gyfeiliant bandiau cerddorol.

Mae llawer o hanes y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi’i ysgrifennu am brotestiadau a gwrthdystiadau gwleidyddol, ond mae cyfrol Dr Paul O’Leary yn edrych ar y modd roedd cymunedau trefol yng Nghymru Oes Fictoria yn creu hunaniaethau dinesig cynhwysol drwy ddefnyddio’r strydoedd ar gyfer gorymdeithiau heddychlon.

Mae’r gyfrol yn disgrifio sut roedd trefi’n gallu ffurfio hunaniaeth gynhwysol drwy sicrhau bod y strydoedd ar gael ar gyfer dathliadau trefnus a hunan-reoledig, gan archwilio sut roedd hanes gwisgo mewn ffyrdd arbennig a’r defnydd o gerddoriaeth yn cyfrannu at greu diwylliant trefol a chynnwys pobl mewn digwyddiadau cyhoeddus.

Wrth sôn am y gyfrol dywedodd Dr Louise Miskell o Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Abertawe:

“Y gyfrol hon yw’r ymchwiliad pwysig cyntaf o weithgaredd ymdeithio yn ne Cymru drefol. Mae’n datgelu deunydd a fydd yn newydd i ddarllenwyr ac mae’n cynnig persbectif newydd a heriol ar ddiwylliant y dosbarth gwaith yn Ne Cymru’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Heb os bydd y gyfrol hon yn bwynt cyfeiriol pwysig, i haneswyr dinesig a darllenwyr sydd â diddordeb yn y Gymru gyfoes.”

Mae Dr Paul O’Leary yn uwch-ddarlithydd yn Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth. Ef yw cyd-olygydd Welsh History Review.

/Diwedd

(Hydref 2012) Claiming the Streets: Processions and Urban Culture in South Wales, c.1830-1880 gan Dr Paul O’Leary
£65 |HB | 9780708321720 | 234 x 156 mm - 4 delwedd du a gwyn

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori