Canadian Gothic: literature, history, and the spectre of self-invention

Wedi ei bostio ar 7 Ionawr 2014
Canadian Gothic

Y mis hwn bydd Gwasg Prifysgol Cymru'n cyhoeddi cyfrol newydd sy'n rhan o'r gyfres Astudiaethau Llenyddol Gothig, sy'n archwilio'r traddodiad Gothig yn llenyddiaeth Canada drwy olrhain ailgread arbennig o'r Gothig Prydeinig yng Nghanada.

Mae Canadian Gothic: literature, history, and the spectre of self-invention gan Cynthia Sugars yn olrhain y ffordd y cafodd y genre Gothig ei ailddyfeisio ar gyfer y cyd-destun penodol yng Nghanada.

Mae Sugars yn dangos sut y bu safle ansicr iawn i'r Gothig yn llenyddiaeth Canada o gyfnod cynnar iawn. Ar y naill law, roedd llenorion o Ganada'n mynegi pryder am briodoldeb traddodiad Gothig Prydain yn y trefedigaethau; ar y llaw arall roedden nhw'n troi at y Gothig ar gyfer ei botensial i fywiogi yn hytrach na pheri pryder.

Ar ôl adrodd yr hanes hwn o hydreiddio Gothig, mae Canadian Gothic yn troi ei sylw at y corff o ysgrifennu brodorol a chan alltudion sy'n ymateb i'r drafodaeth hon am hunanddyfeisio cenedlaethol o safbwynt ôl-wladychol. Mae'r gwrth-naratifau hyn yn ansefydlogi pŵer yr hanes dyfeisiedig hwn i niwtraleiddio, gan olygu bod yr ymdeimlad o gysur Gothig yn troi'n rhywbeth rhyfedd.

Felly mae'r traddodiad Gothic hwn yng Nghanada wedi bod yn un sy'n croestynnu, sy'n ail-ddychmygu’r Gothig fel ffurf o faeth diwylliannol, ac mae'r gyfrol hon yn cynnig ailystyriaeth pwysig o'r gwaddol Gothig yng Nghanada.

Mae Cynthia Sugars yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Ottawa, lle mae'n arbenigo yn llenyddiaeth Canada, damcaniaeth Gothig ac ôl-wladychiaeth.

/Diwedd

Canadian Gothic: literature, history, and the spectre of self-invention (Ionawr 2014, Gwasg Prifysgol Cymru)
gan Cynthia Sugars
£95.00 • HB • 9780708327005 • 216x138mm • 325pp

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori