Lansio Cofiant Arwres Lenyddol Gymraeg Anghofiedig

Wedi ei bostio ar 25 Tachwedd 2011
de

Dorothy Edwards gan Claire Flay (Gwasg Prifysgol Cymru)

Gan ddod â deunydd nas cyhoeddwyd yn flaenorol i’r golwg, bydd Gwasg Prifysgol Cymru yn lansio cofiant newydd Claire Flay Dorothy Edwards ddydd Gwener, 25 Tachwedd am 7pm yn Ysgol Gynradd Ogwr, Cwm Ogwr.

Dorothy Edwards yw’r astudiaeth lenyddol feirniadol lawn o’r awdur enigmatig a anwyd ym mhentref glofaol bach Cwm Ogwr ym 1903.

Gan gyfuno dadansoddiad testunol clos â bywgraffiad cynhwysfawr, mae’r gyfrol yn dod â deunydd nas cyhoeddwyd yn flaenorol i’r golwg, ac yn ystyried gwaith Edwards yng ngoleuni ei safbwyntiau a’i phrofiadau.

Dadleua Flay fod magwraeth Edwards wedi cael dylanwad mawr ar ei chanfyddiad o ryw, dosbarth a chenedligrwydd, ac yn y pen draw arweiniodd at greu corff bach ond hynod ddifyr o waith yn ei chasgliad o straeon byrion a gyhoeddwyd ym 1927 Rhapsody a’i nofel Winter Sonata ym 1928, cyn iddi gyflawni hunanladdiad ym 1934.

Dywedodd yr Athro Tony Brown o Ysgol y Saesneg ym Mhrifysgol Bangor:

“Dim ond yn ddiweddar y mae gwerthfawrogiad llawn o gyflawniad Dorothy Edwards yn ei ffuglen wedi dechrau ymddangos, ac mae astudiaeth Claire Flay - y cofiant beirniadol llawn cyntaf - yn gyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth ohoni fel awdur cynnil a nodedig.

“Gan dynnu’n helaeth ac yn fedrus ar ddeunydd llawysgrifol sydd newydd ddod i’r fei, mae Claire Flay yn dangos mewn modd meddylgar sut yr oedd Edwards yn tynnu ar ei thensiynau personol mewnol ei hun - ei hymdeimlad o gael ei hymylu fel menyw, ei hynt unig yn chwilio am gariad, ei brwydr i ddiffinio natur ei hunaniaeth Gymreig - i greu ei byd ffuglennol unigryw ei hun.

“Dyma lais gwirioneddol Fodern.”

Mae gan Claire Flay PhD mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Morgannwg. Yn ddiweddar golygodd a chyflwynodd nofel Dorothy Edwards a ysgrifennwyd ym 1928, Winter Sonata, yng nghyfres Clasuron Honno, a fydd hefyd yn cael ei lansio yn y digwyddiad.

Cymdeithas Hanes a Threftadaeth Leol Cwm Ogwr - grŵp gweithgar o haneswyr yn y gymuned lle ganwyd ac y magwyd Dorothy Edwards - sy’n trefnu’r digwyddiad fel rhan o’i lansiadau blynyddol. Ateber i cflay@glam.ac.uk  

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Dorothy Edwards gan Claire Flay £16.99 | PB| 9780708324400 | 216x138 mm | 164pp

I gael rhagor o wybodaeth am Wasg Prifysgol Cymru ewch i: www.gpc.co.uk  

Mae Prifysgol Cymru wedi penderfynu uno â Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Bydd y sefydliad unedig yn uno dan Siarter Brenhinol hanesyddol 1828 Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Mae hwn yn benderfyniad hanesyddol a fydd yn cynnig cyfle i’r Brifysgol newydd barhau i wasanaethu addysg uwch o fewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Rhagwelir y bydd y tri sefydliad wedi uno erbyn 1 Awst 2012.

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysyllter â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk  

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori