Lansiad Llyfr: From Ship's Cook to Baronet

Wedi ei bostio ar 6 Medi 2011
shipscook

Syr William Reardon Smith

Hanes awdurdodol am unigolyn nodedig a chymhleth, sydd hefyd yn taflu goleuni ar fyd llongau cargo a masnach forol dros gyfnod tyngedfennol.” -
Sarah Palmer, Athro Emeritws, Sefydliad Morol Greenwich

Yn y Neuadd Fawr yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd, am 6pm ar 21 Medi, bydd Gwasg Prifysgol Cymru’n estyn gwahoddiad i aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb i lansiad ei chyhoeddiad diweddaraf - From Ship’s Cook to Baronet: Sir William Reardon Smith’s life in shipping, 1856 – 1935 gan David Jenkins.

Roedd Syr William Reardon Smith (1856 - 1935) yn un o’r dynion amlycaf yn ne Cymru ar ddechrau’r ugeinfed ganrif. Mae stori ei fywyd yn un hynod; hanes dyn a aeth o garpiau i gyfoeth. Dechreuodd ei fywyd fel decmon a chogydd ar y môr, gwnaeth ei ffortiwn yn y diwydiant llongau pan oedd diwydiant glo Cymru ar ei anterth ac yna, yn ystod y dirwasgiad, dangosodd ei ddawn fel entrepreneur, gan brynu llongau modur a sefydlu llwybrau masnach newydd. Caiff ei gofio hefyd fel dyngarwr mawr, yn arbennig trwy ei gysylltiad gydag Amgueddfa Genedlaethol Cymru a sefydlu Ysgol Forwrol Reardon Smith.

Mae David Jenkins wedi gweithio i Amgueddfa Cymru ers 1982 ac mae bellach yn Uwch Guradur Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Mae wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ac erthyglau ar agweddau o hanes morol a thrafnidiaeth Cymru ac mae hefyd yn darlledu’n rheolaidd ar y pynciau hyn.

Dylai partïon â diddordeb gysylltu â Catrin Harries erbyn 14 Medi gan nodi’r nifer a fydd yn mynychu. Gallwch gysylltu naill ai trwy ebost at c.harries@press.wales.ac.uk, neu drwy’r post at 10 Rhodfa Columbus, Maes Brigantîn, Caerdydd, CF10 4UP

/Gorffen

Nodiadau i Olygyddion:

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Gwasg Prifysgol Cymru ewch i: www.uwp.co.uk  

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk  
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori