Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales, 1845-1945

Wedi ei bostio ar 24 Awst 2012
Black Skin, Blue Books

Caiff astudiaeth dreiddgar ac eang o’r cyfnewidiadau diwylliannol rhwng Americaniaid Affricanaidd a’r Cymry ei chyhoeddi y mis hwn gan Wasg Prifysgol Cymru

Fel rhan o’r gyfres Writing Wales in English, mae monograff academaidd Daniel G. Williams Black Skin, Blue Books: African Americans and Wales, 1845-1945 yn tynnu ar ffynonellau llenyddol, hanesyddol, gweledol a cherddorol i agor llwybrau newydd o ymchwil mewn astudiaethau Cymreig ac Americanaidd Affricanaidd. 

Mewn cyfraniad pwysig i faes Astudiaethau Trawsiwerydd Cymharol, mae Williams yn dadansoddi ac yn cymharu’r ffyrdd y mae Americaniaid Affricanaidd a’r Cymry wedi’u diffinio eu hunain fel lleiafrifoedd o fewn gwladwriaethau cenedlaethol mwy o faint (y DU ac UDA). Mae’r astudiaeth wedi’i gwreiddio mewn enghreifftiau o gyfeillgarwch gwirioneddol a chyfnewidiadau diwylliannol rhwng Americaniaid Affricanaidd a Chymry, megis cysylltiadau Paul Robeson â sosialwyr cymunedau glofaol Cymru, a straeon y nofelydd Ralph Ellison am ei brofiadau’n GI wedi’i leoli yn Abertawe adeg y rhyfel.

Mae’r gyfrol yn cynnig dadansoddiad o benodau allweddol yn hanes Cymru amlddiwylliannol ac yn cyfrannu at drafodaethau allweddol mewn astudiaethau Cymreig ac Americaniaid Affricanaidd: cenedlaetholdeb a chymathiadaeth; crefydd a seciwlariaeth; iaith a hil; hunaniaeth ddiwylliannol a dinasyddiaeth wleidyddol.

Mae Daniel G. Williams yn Uwch-ddarlithydd mewn Saesneg ac yn Gyfarwyddwr Canolfan Astudio Cymru Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ddiweddar ymunodd â Gwasg Prifysgol Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol i drafod ei gyfrol ochr yn ochr ag awduron eraill sydd â theitlau yn y gyfres Writing Wales in English.

Nod y gyfres, a olygir gan yr Athro M Wynn Thomas, yw cynhyrchu corff o waith ysgolheigaidd a beirniadol sy’n adlewyrchu cyfoeth ac amrywiaeth llenyddiaeth Cymru fodern yn yr iaith Saesneg, gan hyrwyddo gwell dealltwriaeth o arwyddocâd y llenyddiaeth, fel mynegiant o ddiwylliant Cymru a hefyd fel enghraifft o lenyddiaeth Saesneg fyd-eang.

/Diwedd

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori