Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith am Feirniadaeth Gothig

Wedi ei bostio ar 17 Awst 2015
Twilight of the Gothic

Cyhoeddwyd mai The Twilight of the Gothic? Vampire Fiction and the Rise of the Paranormal Romance gan Joseph Crawford yw enillydd Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith – gwobr ryngwladol am feirniadaeth gothig.

Gwnaed y cyhoeddiad yng nghynhadledd ddwyflynyddol y Gymdeithas Gothig Ryngwladol yn ninas Vancouver. Roedd y gyfrol, a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru, yn un o bedwar teitl ar restr fer y categori monograff.

Mae’r gyfrol yn un o 22 teitl yn y gyfres uchel ei bri Gothic Literary Studies (GLS) a olygir gan Dr Andrew Smith a’r Athro Benjamin F. Fisher, ac mae’n adeiladu ar lwyddiannau’r gyfres sydd wedi profi llwyddiant tebyg pan gipiodd cyfrol Isabella van Elferen Gothic Music: the Sounds of the Uncanny y wobr yn 2013.

Wrth sôn am y gyfres a chyflawniad pawb fu wrthi’n gweithio arni, dywedodd Sarah Lewis, Golygydd Comisiynu GPC:

“Drwy fynd ati i gyhoeddi teitlau sy’n academaidd drwyadl ac yn ymateb i’r datblygiadau diweddaraf mewn damcaniaeth feirniadol, mae’r Gyfres hon yn cynnig ffocws pwysig ar gyfer datblygiadau ysgolheigaidd mewn astudiaethau Gothig, astudiaethau llenyddol a damcaniaeth feirniadol. Hoffwn longyfarch Crawford, a diolch i olygyddion y gyfres am eu cefnogaeth, gweledigaeth a stiwardiaeth arbenigol ar y gyfres ragorol hon.”

Ychwanegodd un o olygyddion y gyfres Dr Andrew Smith:

“Mae’r gyfrol hon yn gwneud cyfraniad pwysig i’n dealltwriaeth o’r traddodiad Gothig drwy archwilio sut mae modd cysylltu rhai ffurfiau Gothig poblogaidd, fel cyfres Twilight , â thraddodiad Gothig cynharach. Mae’r gyfrol yn nodedig o ran ei hystod hanesyddol a’i harchwiliad o ddiwylliant poblogaidd America o’r 1970au ymlaen. Mae’r gyfres hon yn ymrwymo i gyhoeddi ymchwil arloesol gwreiddiol yn y maes ac rydym ni wrth ein bodd fod llyfrau yn y gyfres wedi ennill dwy wobr Allan Lloyd Smith ar ôl ei gilydd.”

Mae’r Gymdeithas Gothig Ryngwladol yn uno athrawon, ysgolheigion, myfyrwyr, artistiaid, llenorion a pherfformwyr o bedwar ban byd sydd â diddordeb mewn unrhyw agwedd o ddiwylliant gothig. Hon yw’r brif gymdeithas sy’n ymwneud ag astudio’r Gothig, gan hyrwyddo astudio a lledaenu gwybodaeth am ddiwylliant gothig o ganol y ddeunawfed ganrif hyd at y presennol. Sefydlwyd Gwobr Goffa Allan Lloyd Smith gan y Gymdeithas Gothig Ryngwladol yn 2011 i goffáu Llywydd Sylfaen y Gymdeithas, ac fe’i hystyrir yn wobr bwysig a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori