Cyfrol newydd yn canu clodydd arwr disylw darlledu Cymru

Wedi ei bostio ar 15 Mehefin 2010
itv

Teledu Annibynnol yng Nghymru

Ers iddo gychwyn ym 1955, mae Teledu Annibynnol yng Nghymru (ITV), a ystyrir yn aml yn isel ei safon ac yn or-boblogaidd, wedi bod yng nghysgod y gorfforaeth fwy sefydledig, BBC Cymru. Fodd bynnag, nid yw’r cyfraniad y mae wedi’i wneud drwy greu rhaglenni arloesol mewn llu o fformatau – yn Gymraeg a Saesneg - a symud y gwasanaeth teledu yn ei flaen, wedi cael fawr o sylw na chydnabyddiaeth.

Mewn cyfrol newydd a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru, dan y teitl ‘A History of Independent Television in Wales’, mae Dr Jamie Medhurst yn gobeithio trafod dylanwad a llwyddiannau ITV yn hanes y diwydiant darlledu yng Nghymru. Er gwaethaf y corff cynyddol o waith am y cyfryngau yng Nghymru, honna cyfrol Dr Medhurst mai ychydig iawn sydd wedi’i wneud ar hanes teledu masnachol yng Nghymru.

Yn y gyfrol, am y tro cyntaf ceir naratif hanesyddol manwl ynghyd â dadansoddiad beirniadol o ITV yng Nghymru, sydd wedi bod yn rym pwerus ym maes darlledu Prydain ers iddo gael ei lansio. O’i gymharu â’r BBC, mae’n gymharol ifanc; roedd ei dwf yn arafach na’r BBC ac ni chwblhawyd y rhwydwaith ar draws y DU tan 1962. Unwaith iddo ddechrau, aeth ITV at i i feithrin talent greadigol yn Gymraeg a Saesneg gan gynhyrchu rhaglenni oedd yn arloesol ac a newidiodd wyneb teledu yng Nghymru. Hefyd roedd yn sicrhau amrywiaeth o fewn y cyfryngau yng Nghymru.

Gan ganolbwyntio’n bennaf ar flynyddoedd allweddol y 1950au a’r 1960au, a chan dynnu ar ffynonellau archifol o Gymru a thu hwnt, mae’r gyfrol yn gosod hanes ITV o fewn y trafodaethau ehangach ar hunaniaeth genedlaethol, iaith a diwylliant yng Nghymru.

I grynhoi, mae ‘A History of Independent Television in Wales’ yn ddarn jig-so a fu cyn hyn ar goll yn hanes darlledu Prydain, ac mae’n ychwanegu at y corff cynyddol o lenyddiaeth sy’n trafod arwyddocâd y genedl a’r brwydrau ym maes darlledu ynglŷn â hunaniaeth genedlaethol sydd mor ganolog yng nghreadigaeth diwylliant yn yr ugeinfed ganrif a thu hwnt.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae’r awdur, Dr Jamie Medhurst yn Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Ffilm a Theledu ac yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth.

I gael rhagor o wybodaeth am y gyfrol hon neu unrhyw gyhoeddiadau eraill Gwasg Prifysgol Cymru: http://www.uwp.co.uk/ 

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk

Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori