Croeso'r Ddraig Goch yn Neuadd Gregynog

Wedi ei bostio ar 17 Mawrth 2010
KarenandSimon3

Karen Armstrong (i'r dde) yn goruchwylio gwaith adeiladu Gregynog

Bydd ymwelwyr â chaffi newydd a derbynfa mewn canolfan gynadledda a digwyddiadau yng Nghanolbarth Cymru yn cael croeso gan y Ddraig Goch.

Mae gwaith wedi dechrau ar y datblygiad cyffrous yn Neuadd Gregynog yn Nhregynon ger y Drenewydd, fydd yn cynnwys draig wedi’i cherfio o bren o Ystad Gregynog, uwchben mynedfa dderw.

Gobaith Karen Armstrong, cyfarwyddwr Neuadd Gregynog, yw datgelu'r ddraig ac agor y caffi newydd sy'n arddull Egon Ronay a’r dderbynfa fydd yn cynnwys siop erbyn y Pasg.

Mae’r gwaith ar yr adeilad Rhestredig graddfa II yn cynnwys ailagor mynedfa wreiddiol ac ailosod llwybr rhwng y cwrt a chefn y neuadd ddu a gwyn osgeiddig.

Bydd siop y dderbynfa yn canolbwyntio ar gynhyrchion Cymreig a themâu garddwriaethol, gan gynnwys Crochenwaith Ewenni, yr oedd y chwiorydd Margaret a Gwendoline Davies yn ei chasglu pan oeddent yn byw yn Neuadd Gregynog.

 Rhoddwyd y neuadd i Brifysgol Cymru ym 1960 gan y diweddar Miss Margaret Davies, wyres y diwydiannwr o oes Fictoria, David Davies Llandinam. Mae cynlluniau ar y gweill i gynnal digwyddiad mawr ym mis Mai i ddathlu hanner canmlwyddiant llofnodi’r weithred rhodd i’r brifysgol.

Yn ogystal, mae Miss Armstrong yn ceisio achrediad amgueddfa i’r safle, gyda’r gobaith y bydd rhai o’r gweithiau celf pwysig a gasglwyd gan y chwiorydd Davies yn gallu dychwelyd i’w harddangos yng Ngregynog.

A hithau’n awyddus i godi proffil Gregynog fel atynfa bwysig i dwristiaid, datgelodd y bydd ffi gweinyddol yn cael ei gyflwyno’r gwanwyn hwn ar ffurf tâl o £2.50 y diwrnod am barcio, a bydd hyn yn helpu i ariannu cadwraeth a datblygiad yr adeilad, y gerddi a’r trioedd godidog.

“Mae hwn yn gyfnod cyffrous iawn i Neuadd Gregynog gyda nifer o ddatblygiadau allweddol ar y gweill,” dywedodd Miss Armstrong. “Rwyf i’n credu fod potensial aruthrol i’r adeilad hanesyddol hwn fel atyniad i dwristiaid yma yng nghalon Cymru.”

Mae hi’n edrych ar y potensial ar gyfer system wresogi coed cynaliadwy i’r neuadd, mae am ddatblygu’r ardd furiog fel canolfan addysgu organig i bobl ifanc a chodi ymwybyddiaeth amgylcheddol ar yr ystâd 750 o erwau, lle mae Ysgol Goedwig eisoes wedi’i sefydlu.

 Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth i’r wasg cysyllter naill ai â Karen Armstrong, Rheolwr Neuadd Gregynog ar 01686 650224 neu Duncan Foulkes, ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus, ar 01686 650818..

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori