Trysorau Llyfrgell Gregynog

Wedi ei bostio ar 4 Mawrth 2015
Gregynog Library

Ddydd Sul, 8 Mawrth, bydd Neuadd Gregynog yn agor drysau ei Llyfrgell i’r cyhoedd i ddathlu Diwrnod Llyfr y Byd, sy’n cael ei gynnal yn gynt yn yr wythnos ar 5 Mawrth. Cyfle rhagorol i bori drwy gasgliad helaeth ac eclectig y Llyfrgell o lyfrau, a hefyd gweld rhai o’r enghreifftiau prin o lyfrau Gwasg Gregynog.

Mae’r llyfrau fydd i’w gweld yng nghoridor y gorllewin, yn Llyfrgell Thomas Jones a Llyfrgell Dora Herbert Jones yn rhan o gasgliad sylweddol o lyfrau a deunydd archif yng Ngregynog. Roedd llawer o’r cyfrolau’n eiddo i’r chwiorydd Davies, ond mae’r mwyafrif o’r casgliad anffuglennol cyffredinol wedi’i gaffael ers y 1960au pan gymerodd Prifysgol Cymru gyfrifoldeb am y neuadd.

Yn ogystal, mae nifer sylweddol o ddogfennau ac eitemau eraill yn ymwneud â hanes y tŷ wedi’u casglu dros y blynyddoedd ac mae’r rhain bellach wedi’u rhestru a’u storio’n ddiogel. Mae hyn yn cynnwys set gyflawn o gyhoeddiadau Gwasg Gregynog – gyda nifer yn cael eu tynnu’n arbennig o’r storfeydd i’w harddangos a’u hedmygu ar y dydd.

Yn ogystal â chyfle i bori drwy’r casgliad, bydd Llyfrgellydd Gregynog, Mary Oldham, yn cyflwyno nifer o sgyrsiau anffurfiol am y llyfrau, Gwasg Gregynog a hanes y Neuadd. Bydd hefyd yn siarad am y Llyfrgell ei hun a’i chasgliadau, gan gynnwys casgliad Cymraeg y Llyfrgell.

Wrth drafod y digwyddiad, dywedodd Mary:

“Mae dathlu Diwrnod y Llyfr fel hyn yn gyfle cyffrous i Gregynog ddangos ei llyfrgell ryfeddol a’i chasgliad o gyfrolau sydd wedi’u hargraffu a’u rhwymo â llaw, gan gynnwys y rheini a gyhoeddwyd gan Gregynog Press a Gwasg Gregynog.”

Bydd y Llyfrgell ar agor 12pm – 4pm, gyda mynediad am ddim i’r Neuadd drwy’r dydd.

Yn ogystal ag ymweld â’r Llyfrgell, efallai y bydd ymwelwyr am dreulio’r diwrnod yn crwydro’r gerddi ffurfiol rhestredig Gradd 1 neu’r Ystad 750 erw ar un o’i theithiau cerdded ffurfiol neu drwy’r goedwig. Bydd Caffi’r Cwrt hefyd ar agor yn gweini seigiau cartref, ffres gan gynnwys te traddodiadol Cymreig, brechdanau a chinio poeth.

Am ragor o wybodaeth am ymweld â Gregynog, ewch i’r wefan – www.gregynog.org

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori