Gwyl Gregynog 2010

Wedi ei bostio ar 10 Mehefin 2010
Gwyl gregynog

Gwyl Gregynog 2010

Gerddi Pleser yw thema rhaglen 2010 gŵyl cerddoriaeth glasurol hynaf Cymru, Gŵyl Gregynog. Fe fydd artistiaid rhagorol, gan gynnwys nifer o arbenigwyr cerddoriaeth gynnar gorau’r byd, yn ymweld â Neuadd Gregynog Prifysgol Cymru, ger Y Drenewydd, Canolbarth Cymru, rhwng dydd Mawrth 8 Mehefin a Dydd Llun 21 Mehefin 2010. 

Mae'r Fonesig Emma Kirkby a’r London Handel Players yn cyflwyno cerddoriaeth wedi ei ysgrifennu gan Thomas Arne ar gyfer Gerddi Vauxhall; mae’r Academi Cerddoriaeth Hynafol yn perfformio Handel a Corelli; y Musicians of the Globe yn chwarae cerddoriaeth wedi ei ysbrydoli gan ardd o oes Elisabeth; ac mae’r Tallis Scholars yn canu mewn arddull y Dadeni. Fe fydd ‘na pherfformiadau gan y pianydd rhyngwladol Noriko Ogawa, y delynores Catrin Finch a’r ffliwtydd Adam Walker, yn ogystal â nifer o ddigwyddiadau estyn allan sy’n mynd a’r Ŵyl ar death o Riwabon i Aberhonddu. Fe fydd rhaglen eiconig BBC Radio 4 Gardeners’ Question Time hefyd yn darlledu dwy raglen o’r Ŵyl.

Gregynog Hall 

Mehefin 10

Mae 2010 yn gweld Gŵyl Gregynog yn mynd nôl mewn amser, gan seilio llawer o’i gerddoriaeth ar ddarnau sy’n gysylltiedig â Ranelagh a Vauxhall, Gerddi Pleser mawr Llundain yn oes Fictoria. Fel teyrnged i’r telynor John Parry (Parri Ddall, 1710-1782), mae’r penwythnos cyntaf yn agor ar ddydd Iau 10 Mehefin gydag ysgol diwrnod a chyngerdd yn Eglwys Santes Fair, Rhiwabon lle cafodd Parri Ddall ei gladdu. Mae’r goreuon o delynorion teires Cymru, Robin Huw Bowen, Angharad Evans a Rhes Ganol, yn talu teyrnged i’r ‘Telynor Dall o Riwabon’ a fu yn perfformio yn y Ranelagh Rotunda ac oedd wedi creu argraff fawr ar Handel a David Garrick.

Mehefin 11

Mae’n amser mynd nôl i’r deunawfed ganrif ar ddydd Gwener 11 Mehefin a mwynhau llais peraidd y symudiad cerddoriaeth gynnar, y Fonesig Emma Kirkby a’r London Handel Players. Mae rhaglen Y Fonesig Emma, Music for Mrs Arne, yn cynnwys arias rhinweddol oedd wedi cael eu cyfansoddi ar gyfer ei wraig, y soprano Cecilia Young, i berfformio yng Ngerddi Vauxhall.

Mehefin 12

Mae’r Brecwast Cerddorol ar ddydd Sadwrn 12 Mehefin yn amlygu cyfansoddwyr o Gymru yng Ngerddi Pleser Llundain, gan gynnwys Elizabeth Randles, ‘Rhyfeddod Bach Cambria’ oedd wedi gwneud perfformiad mor wych yng Ngerddi Vauxhall yn dair oed, roedd aelodau'r Teulu Brenhinol eisiau ei mabwysiadu! Yn dilyn y Brecwast Cyhoeddus, sef cinio mewn steil Georgaidd y ddeunawfed ganrif, mae perfformiad yn y prynhawn gan y ffliwtydd Rachel Brown a’r arbenigwr fortepiano Terence Charlston.

Diweddglo'r diwrnod gyda pherfformiad yn y nos gan ‘Brenhines y telynau’ Catrin Finch, sy’n dychwelyd i Gregynog gyda rhaglen hyfryd ac amrywiol wedi ei ysbrydoli gan y thema Gerddi Pleser.

Mehefin 13

Mae perfformwyr Academi Cerddoriaeth Hynafol, dan gyfarwyddid Pavlo Beznosiuk, yn perfformio am y tro cyntaf yng Ngŵyl Gregynog ar ddydd Sul 13 Mehefin gyda rhaglen o Handel, Corelli, Geminiani and Avison. Un o ensemble offeryn-cyfnod cyntaf y byd, mae’r Academi yn ei bedwaredd ddegawd fel un o oreuon y byd.

Mehefin 18

Ar ddydd Gwener 18 Mehefin, bydd Musicians of the Globe, dan gyfarwyddid Philip Pickett, yn rhoi eu perfformiad cyntaf erioed o’i rhaglen newydd o Oes Elizabeth, All in a Garden Green, dathliad o welliannau haf y Frenhines Elizabeth y Cyntaf i erddi mawr y plastai yn y wlad Kenilworth a Elvetham. Y diweddar Sam Wanamaker ofynnodd i Philip Pickett ffurfio ensemble i hyrwyddo enw ac ethos Globe Theatre Shakespeare drwy gyngherddau, recordiadau a darllediadau. Mae’r chwe offerynnwr gwych yma yn arbenigo mewn perfformiadau dilys ar y recorder, feiol, sitern a’r liwt, ac mae’r soprano ragorol Joanne Lunn yn ymuno â nhw yng Ngregynog.

tallis-scholars

Mehefin 19

Thema’r diwrnod ar ddydd Sadwrn 19 Mehefin yw Siapan pan fydd ‘na berfformiad ar yr offerynnau traddodiadol, y koto a’r shakuhachi, arddangosfa ikebana ac arlwyaeth Siapaneaidd yn cwblhau perfformiad yn y nos gan y pianydd Noriko Ogawa. Mae rhaglen Ogawa yn deffro atgofion am erddi Siapaneaidd drwy gerddoriaeth Takemitsu a Kanno, gan gynnwys darnau arloesol wedi eu comisiynu gan Kanno sy’n cyfuno'r piano gyda synau anghyffredin y chopsticks metal a chloch Nambu.

Mehefin 20

Mae ail benwythnos yr Ŵyl yn cloi gyda chyngerdd corawl traddodiadol gan The Tallis Scholars, dan gyfarwyddid Peter Phillips ar ddydd Sul 20 Mehefin. Wedi ei ddisgrifio yn ddiweddar gan bapur newydd y Times fel cael ‘cymysgedd brafiach nag unrhyw goffi’, mae’r Tallis Scholars wedi ei sefydlu fel yr enghraifft flaenaf o gerddoriaeth sanctaidd y Dadeni o amgylch y byd ac mae ei rhaglen ar gyfer Gregynog yn cynnwys gosodiadau godidog o Song of Songs gan Palestrina, Guerrero, Vivanco a de Rore.

Mae digwyddiadau eraill yr Ŵyl yn cynnwys perfformiadau gan y ffliwtydd Adam Walker yn Galeri Oriel Davies, y Drenewydd, ar 8 Mehefin 2010 a’r delynores Frenhinol Claire Jones yn yr Eglwys Bresbyteraidd, Aberhonddu ar 17 Mehefin 2010. Cafodd Walker ei apwyntio yn brif ffliwtydd Cerddorfa Symffoni Llundain yn 21 mlwydd oed ac mae ei raglen yn cynnwys y perfformiad cyntaf erioed o gomisiwn Gŵyl Gregynog gan Huw Watkins, gyda chyfeiliant gan y cyfansoddwr.

Mehefin 21

Mae’r Ŵyl yn gorffen ar ddydd Llun 21 Mehefin pan fydd Eric Robson a’i arbenigwyr yn ymweld ag Ystafell Gerdd Gregynog i recordio dwy bennod o Gardeners’ Question Time ar gyfer ei darlledu yn y dyfodol ar BBC Radio 4.

Dywedodd Dr Rhian Davies, Cyfarwyddwr Artistig Gŵyl Gregynog,

“Mae Gŵyl 2010 yn mynd yn nol mewn hanes, ac rydyn ni’n seilio cerddoriaeth y bythefnos ar gysyniad oedd yn boblogaidd iawn yn ystod y deunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, sef y Gerddi Pleser. Fe fyddwn yn adfywio repertoire wedi ei ysbrydoli gan gerddi'r gorffennol gan gynnwys cerddoriaeth gan gyfansoddwyr o Gymru yng Ngerddi Pleser Llundain, fel bod carwyr cerddoriaeth glasurol heddiw yn gallu mwynhau gwledd o gerdd ar nosweithiau canol haf gyda gerddi Gregynog yn gefndir.”

Gallwch archebu tocynnau ar gyfer Gŵyl Gregynog 2010 ar www.gwylgregynogfestival.org neu ffoniwch 01686 207100.

/DIWEDD

Er gwybodaeth golygydd: 
Gallwch archebu tocynnau ar gyfer Gŵyl Gregynog 2010 ar www.gwylgregynogfestival.org neu ffoniwch 01686 207100.
I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk 
i gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 

Am mwy o wybodaeth am Neuadd Gregynog, sydd yn rhan o Brifysgol Cymru: http://www.wales.ac.uk/cy/UniversityConferenceCentre/GregynogHall.aspx 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori