Dewch i weld Pride and Prejudice o dan y sêr yng Ngregynog

Wedi ei bostio ar 17 Awst 2010
Ewch yn ôl mewn amser gyda Chwmni Theatr Chapterhouse wrth i ni gyfarfod ag Elizabeth Bennet a’i chwiorydd ar Ddydd Mercher, 18 Awst am 7.30yh. Bydd y cwmni’n cynnal perfformiad awyr-agored o’r fersiwn ddramatig o’r nofel boblogaidd, ‘Pride and Prejudice’ yn Neuadd Gregynog, Prifysgol Cymru.

Mae’n stori sydd wedi bod yn boblogaidd ers 200 mlynedd diolch i grefft yr awdures Jane Austen. Mae’r Fonesig Bennet, y fam sy’n benderfynol o ddarganfod partneriaid llewyrchus i’w merched yn gwthio’i merched hŷn, Elizabeth a Jane, i briodi unrhyw un sy’n medru cynnig arian a sicrwydd iddynt. Ond mae’r merched yn dilyn eu llwybrau eu hunain ac ar ôl nifer o droeon trwstan a thorcalon daw llawenydd i’w rhan diolch i Mr Darcy, y gŵr carismataidd a balch a’i gyfaill pennaf, Mr Bingley. Ac er ei hoedran mae’r stori mor ffres a phoblogaidd ag erioed.

Gallwch fwynhau’r ddrama a phryd ysgafn yn yr awyr agored yng ngerddi prydferth ystad Gregynog, sy’n leoliad perffaith i’r stori bythwyrdd hon. Archebwch eich tocynnau nawr trwy ffonio Neuadd Gregynog:  01686 650 224 neu trwy ymweld â’r wefan: www.seetickets.com neu ffoniwch 0871 2200260.

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth am Neuadd Gregynog sy’n ran o Brifysgol Cymru ewch i:
www.cymru.ac.uk/gregynog

Am wybodaeth am Gwmni Theatr Chapterhouse ewch i: http://www.chapterhouse.org/

Am wybodaeth cyffredinol am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
Am wybodaeth y wasg a’r cyfryngau cysylltwch gyda Tom Barrett: t.barrett@cymru.ac.uk
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori