Cysylltu Ymchwil ac Addysgu yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 19 Ionawr 2011
nexus

Y ‘Set Gweithredu Nexus Ymchwil-Addysgu’ yng Ngregynog

Bydd academyddion nodedig o bob rhan o Gymru yn cyfarfod yn Aberystwyth i archwilio ffyrdd y gallai ymchwil ac addysgu integreiddio’n well mewn ymarfer Addysg Uwch.

Bydd y ‘Set Gweithredu Nexus Ymchwil-Addysgu’, dan gadeiryddiaeth yr Athro Simon Haslett, Deon STEM Prifysgol Cymru, yn cyfarfod ar 10 Chwefror yn Neuadd Penbryn Prifysgol Aberystwyth. Mae’r ddiwrnod yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n addysgu ym maes Addysg Uwch yng Nghymru.

Bydd cyflwyniad yr Athro Haslett yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng ymchwil ac addysgu ac ymarfer proffesiynol Addysg Uwch. Bydd yn ceisio datglymu’r amrywiol gysylltiadau drwy ysgolheictod, ymchwil, a chwricwlwm ac yn amlinellu gweithgaredd Set Gweithredu Nexus Ymchwil-Addysgu yr Academi Addysg Uwch yng Nghymru.

Bydd y cyflwyniad yn tynnu ar ei brofiad diweddar fel Cyfarwyddwr y Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd fel astudiaeth achos, a bydd hefyd yn cynnig enghreifftiau o gysylltiadau ymchwil-addysgu o’i ymarfer proffesiynol ei hun.

Gobaith yr Athro Haslett yw y dylai cwricwla addysg uwch fod yn gyforiog o’r deunydd diweddaraf ac y dylai ymchwil fwydo’n uniongyrchol i addysgu. Wrth sôn am y cyfarfod arfaethedig, dywedodd;

“Mae’r ffordd y mae ymchwil yn cysylltu ag addysgu ym maes Addysg Uwch yng Nghymru wedi dod i’r amlwg yn sgil y cyhoeddiad diweddar sy’n awgrymu gwahanu prifysgolion sy’n cael eu harwain gan ymchwil oddi wrth sefydliadau addysgu a elwir yn rhai sy’n canolbwyntio ar fynediad. Mae angen i ni gael trafodaeth fanwl am sut y gallai hyn edrych.”

Gofynnir i chi gadarnhau eich presenoldeb drwy gysylltu â Rachel Thomas (Rachel.Thomas@heacademy.ac.uk) erbyn 31 Ionawr 2011.


/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I ddarllen mwy am gysylltu ymchwil ag addysgu gallwch weld cyfrol yr Academi Addysg Uwch, a olygwyd gan yr Athro Haslett, yn ddi-dâl, drwy glicio ar y ddolen ganlynol:
http://www.heacademy.ac.uk/assets/York/documents/ourwork/nations/wales/WalesRandTNexusENGLISH_Jun10.pdf

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori