Neuadd Gregynog yn Neidio i Helpu Ambiwlans Awyr Cymru

Wedi ei bostio ar 7 Mawrth 2012
Air-Ambulance

Bryn Terfel a’r beiciwr paralympaidd Simon Richardson gyda chriw Canolbarth Cymru Ambiwlans Awyr Cymru.

Dychwelodd y seren opera byd enwog Bryn Terfel i Neuadd Gregynog ddydd Mercher i lansio apêl codi arian ‘Leap into Action’ i uwchraddio trydydd hofrennydd Ambiwlans Awyr Cymru sydd wedi ei leoli yng Nghanolbarth Cymru.

Roedd yr haul yn tywynnu ar y neuadd gynhadledd yng Ngregynog, sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Cymru, wrth i’r tri hofrennydd sy’n eiddo i Ambiwlans Awyr Cymru gyrraedd ar gyfer y digwyddiad. Ynghyd â gwesteion gwadd roedd dros 200 o blant ysgol gynradd yn bresennol.

Mae’r hofrennydd Bolkow sydd wedi ei leoli yng Nghanolbarth Cymru ar hyn o bryd, ac sy’n 20 oed, ar fin cael ei ddatgomisiynu gan yr Awdurdod Hedfan Sifil.

Mae angen i’r elusen godi £600,000 ychwanegol bob blwyddyn i uwchraddio a chadw’r les ar hofrennydd EC 135 sy’n un o’r ‘genhedlaeth newydd’ o hofrenyddion - ambiwlans awyr ddatblygedig gyda’r adnoddau meddygol a’r dechnoleg hedfan diweddaraf.

Bydd y costau cynnal hyn yn creu targed codi arian blynyddol o £6 miliwn i’r elusen achub bywydau, a fydd y cadw’r tri hofrennydd yn hedfan uwchben Cymru.

Lansiodd Ambiwlans Awyr Cymru – a fydd yn 11 oed ar Fawrth 1 – ei ymgyrch ar Ddiwrnod Naid, Chwefror 29, gan ofyn i gefnogwyr weithredu’n awr i ddiogelu gwaith yr elusen yng Nghanolbarth Cymru. Gofynnodd ‘Leap into Action’ i bobl Cymru helpu’r ymgyrch i godi arian, trwy roddion testun a thrwy drefnu eu digwyddiadau eu hunain.

Mae noddwr Ambiwlans Awyr Cymru, Bryn Terfel, wedi cyflwyno sengl “I will send an angel” i’r “elusen wych” ac wedi erfyn ar y cyhoedd i helpu mewn unrhyw ffordd i godi arian i gefnogi eu gwaith yn achub bywydau. Dywedodd y canwr, sydd wedi canu dwywaith yng Ngŵyl Gerddoriaeth Neuadd Gregynog:

“Roeddwn yn anhygoel o hapus pan ddywedodd Ambiwlans Awyr Cymru eu bod am gynnal y lansiad yma.

“Mae’n adeilad bendigedig, hanesyddol ac mae’r wlad o amgylch mor hardd, yn arbennig ar ddiwrnod fel hyn, gyda’r haul yn tywynnu.”

Dywedodd Karen Armstrong, cyfarwyddwr Neuadd Gregynog, ei bod wrth ei bodd i gynnal digwyddiad cenedlaethol mor bwysig ac addawodd gefnogi’r elusen mewn unrhyw ffordd posib. Ychwanegodd Karen:

“Roedd hi’n wych i gael y tri hofrennydd, gwesteion gwadd o bob man yng Nghymru a’r plant ysgol lleol yng Ngregynog ar brynhawn mor braf”.

/GORFFEN

Gall unrhyw un sydd am gefnogi’r apêl anfon neges testun yn dweud LEAP43 at 70070 i wneud cyfraniad tuag at yr hofrenyddion heddiw.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.walesairambulance.com neu ffoniwch 0844 85 84 999.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori