Gregynog yn ennill dyfarniad arweinyddiaeth a rheolaeth

Wedi ei bostio ar 5 Ionawr 2011
IIP Logo

Buddsoddwr Mewn Pobl

Ar ôl ennill dyfarniad clodfawr Buddsoddwyr mewn Pobl yn ddiweddar mae Neuadd Gregynog Prifysgol Cymru bellach yn gallu cyflwyno mentrau busnes newydd cyffrous.

Dywed Karen Armstrong, cyfarwyddwr Neuadd Gregynog yn Nhregynon ger y Drenewydd, fod cyflawni Model Arweinyddiaeth a Rheolaeth BmP, a hithau’n nodi dwy flynedd yn ei swydd, yn adlewyrchu ymrwymiad i sicrhau gwelliant cyson yn ansawdd y gwasanaeth a pherfformiad y busnes.

Mae’r model yn darparu fframwaith o arferion gwaith da i’w dilyn, sy’n galluogi busnesau i gynllunio, datblygu ac elwa ar arweinyddiaeth a rheolaeth mewnol effeithiol.

“Mae newid cyflym wedi digwydd yn Neuadd Gregynog dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae’r Model Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi helpu’r tîm rheoli dynamig i symud ymlaen gyda nifer o fentrau cyffrous,” meddai Karen.

“Roeddwn i’n awyddus i sefydlu gwerthoedd craidd Neuadd Gregynog o’r funud y cyrhaeddais i ac mae ein tîm rheoli a staff medrus yn unedig yn eu hawydd i gyflawni ein cynlluniau mentrus ar gyfer yr ystad.

“Mae wedi bod yn rhwyddach datblygu twristiaeth a’n busnes priodasau, cynnal rhagor o ddigwyddiadau, agor y gerddi Rhestredig Gradd I i’r cyhoedd a lansio ein caffi yn y cwrt drwy arweinyddiaeth a rheolaeth.

“Mae’r model yn batrwm o reoli AD sydd, gobeithio, yn un elfen yn unig o redeg yr ystad ehangach.”

Cafodd Neuadd Gregynog gefnogaeth Pam Tanner, ymgynghorydd datblygu adnoddau dynol Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflawni’r dyfarniad ymarfer gorau. Dywedodd fod ymroddiad Karen i sefydlu newid gwirioneddol yn y busnes wedi gwneud argraff dda arni, ynghyd â’r ffordd yr oedd wedi defnyddio’r model i gyflawni ei hamcan.

Enillodd Neuadd Gregynog, sy’n cael ei redeg gan Brifysgol Cymru, gydnabyddiaeth Buddsoddwyr mewn Pobl yn 2003 ac mae hefyd wedi cyflawni safon Hospitality Assured y diwydiant gwasanaethau bob blwyddyn ers 2000.

Mae ystad Neuadd Gregynog yn cynnwys y plas du a gwyn trawiadol, gerddi hardd, coetir sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, 11 o ffermydd tenant a chronfa ddŵr. Cyflogir hanner cant o staff ar yr ystad, a gymynroddwyd gan Margaret Davies fel gweithred rhodd i Brifysgol Cymru hanner can mlynedd yn ôl.


/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Mae Gregynog yn rhan o Brifysgol Cymru www.gregynog.cymru.ac.uk

Wyresau’r diwydiannwr o Oes Fictoria David Davies o Landinam oedd y chwiorydd Margaret a Gwendoline Davies. Gwnaeth yntau ffortiwn o waith contractio, y diwydiant glo, rheilffyrdd a dociau y Bari. Etifeddodd Gwendoline a Margaret £500,000 yr un fel rhan o’u hetifeddiaeth, a’u galluogodd i ddod yn gasglwyr celf brwd o 1908 ymlaen.

Erbyn 1924, ganddynt hwy oedd y casgliad mwyaf o weithiau yr Argraffiadwyr ac Ôl-Argraffiadwyr Ffrengig ym Mhrydain. Rhwng 1951 a 1963, cymynroddodd y chwiorydd 260 o weithiau i Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru, gan drawsnewid y casgliad celf gyda gweithiau fel y Fenyw Las gan Renoir, Eglwys Gadeiriol Rouen gan Monet, ac y Gusan gan Rodin.

Yn Neuadd Gregynog creodd y ddwy ganolfan i’r celfyddydau yng Nghymru a sefydlu Gŵyl Gerdd Gregynog, a gynhelir bob mis Mehefin gan ddenu sêr rhyngwladol.

Hefyd sefydlodd y chwiorydd Wasg Gregynog i gynhyrchu argraffiadau cain cyfyngedig â darluniau wedi'u lliwio â llaw, teipograffeg wych ac ysgythriadau a’r cyfan wedi’i rwymo’n gain â llaw. Mae’r wasg yn parhau i gynhyrchu gwaith o ansawdd uchel heddiw.

I gael rhagor o wybodaeth cysyllter naill ai â Karen Armstrong, Cyfarwyddwr Neuadd Gregynog ar 01686 650224 Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori