Nadolig yng Ngregynog

Wedi ei bostio ar 1 Rhagfyr 2014
hallsnow

Gyda thymor yr ŵyl yn ei anterth, cynhelir digonedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Neuadd Gregynog yn ystod mis Rhagfyr. Bydd eleni’n Nadolig arbennig iawn, gyda the prynhawn a dyddiau celf a chrefft Nadoligaidd, pantomeim, a thrawsnewid y goedwig yn Groto hudol i Siôn Corn.

Cymynroddwyd Neuadd Gregynog gan y Chwiorydd Davies i Brifysgol Cymru i’w defnyddio fel canolfan gynadledda ryng-golegol. Mae’n lleoliad cain a hanesyddol ar gyfer cynnal cynadleddau, digwyddiadau a chyfleoedd astudio mewn parcdir godidog ar gyrion pentref Tregynon ger y Drenewydd.

Bydd tymor yr ŵyl yng Ngregynog yn dechrau yr wythnos hon ar 7 Rhagfyr gyda chyngerdd prynhawn fydd yn cynnwys perfformiad gan enillydd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog 2014. Gan ddechrau am 3pm, bydd y delynores Juliana Myslov yn ymuno â’r côr lleol arobryn New Dynamic am brynhawn o gerddoriaeth dymhorol.

Ymhlith y digwyddiadau eraill sydd ar y gweill mae cyfres o ddiwrnodau i’ch helpu i baratoi at y Nadolig a dod o hyd i ysbrydoliaeth newydd. Mae’r diwrnodau’n cynnwys Crefftau Papur Nadoligaidd hynafol, lle gallwch ddysgu sut i greu addurniadau godidog i’ch cartref, trefnu blodau Nadoligaidd, a choginio Nadoligaidd, lle cewch chi nifer o awgrymiadau a dysgu sgiliau newydd gan brif gogydd Gregynog Heiko Simmchen.

Ar 6, 7 a 13 Rhagfyr, bydd croeso i ymwelwyr grwydro’r goedwig a bydd groto Siôn Corn ar agor i bawb. Bydd adloniant i deuluoedd hefyd ym mhantomeim Sleeping Beauty, gyda dwy sioe ar 14 Rhagfyr am 1pm a 4.30pm. Mae’r sioe ryfeddol hon sy’n cael ei pherfformio gan Fame Factory yn gynhyrchiad hwyliog i’r teulu gyda digon o ryngweithio a chyfranogiad gan y gynulleidfa. Pris y tocynnau yw £10 i oedolion, £7 i blant neu £29 i deuluoedd.

I bobl sy’n mwynhau cerdded, mae dewis o deithiau gaeafol yng Ngregynog ar ei hystâd 750 erw. Gyda’r daith gerdded at y llyn yn y Dyffryn wedi’i hadnewyddu’n llawn, a mil o flodau llysiau’r Drindod wedi’u plannu yn y gerddi, gall ymwelwyr fwynhau’r golygfeydd a’r llwybrau prydferth a dychwelyd i’r neuadd am fowlen gynnes o gawl.

Gallwch weld y rhaglen lawn ar y wefan, ac os hoffech ragor o wybodaeth am y digwyddiadau, gan gynnwys prisiau a sut i archebu, ewch i: www.gregynog.org/news-events/events-at-gregynog/ neu ffonio 01686 650224.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori